Kategoriarkiv: Islam

Andel muslimer i Sverige

pew_antal_muslimer

 

Denna text på Avpixlat

Hur många muslimer som bor i Sverige och flyttar hit de närmaste åren är viktigt att beräkna, liksom deras födelsetal och de svenskar som dör bort.  Innan jul skrev Claes Lönegård i SvD (18/12, 2016) att svenskarna överskattar andelen muslimer i Sverige.  Tillfrågade svenskar av undersökningsföretaget PEW uppgav att 17 % är muslimer, trots att de egentligen är 4, 6 % menade SvDs journalist Clas Lönegård segervisst.

Men den flitige bloggaren Project Morpeus  upptäckte felet och skrev i fredags (vilket Snaphanen noterade. Se även Invandring och mörkläggning   utifrån Affes statistikblogg).

”Det SvD inte redovisar är att siffran 4, 6% är från 2010, det vill säga att den är drygt sex år gammal, långt innan asylkrisen 2015SvD uppgav artikeln i december 2016 att 4, 6% var muslimer i Sverige. I verkligheten ligger siffran alltså mellan 7, 1% – 8, 2% beroende på vilka man inkluderar i kalkylen. Det är en felberäkning på 2, 5 – 3, 4 procentenheter”.

 

En ekonom och affärsman, Pekka Rousu har hört av sig till mig och gjort egna beräkningar som redovisas nedan. Jag som reporter har inte dragit fram siffrorna och jag välkomnar andra ekonomer att kontrollera dem, liksom ”Affe Karlsson”, Jan Tullberg och Gunnar Sandelin.

Min källa Pekka Rousu börjar med liksom Morpeus att avfärda SvDs beräkningar, men han hittade fel även i den gode Project Morpeus blogg:

Felen är dessa grupper inte inkluderats:

  • födda barn
  • döda äldre
  • sk ”arbetskraftsinvandring”
  • anhöriga övriga

 

Därför är SvD:s siffra på 7 % redan den för låg enligt min källa. Hur hög är den egentligen då undrar ni?

Vi går först bakåt till år 2010 och utgår från PEWs statistik som då var korrekt.

 

TIO MILJONER 2017

Om vi börjar 2010 och antar att PEW Research hade rätt om antalet muslimer i Sverige. Vi var i Sverige då 9 miljoner och här fanns en halv miljon muslimer. Alltså en av 20 var muslim och 8, 5 miljoner var icke-muslimer. Dvs ca 5 % muslimer.

Kollar vi sedan på befolkningsökningen fram till 2017 så har vi blivit 10 miljoner. Det föddes 840 000 barn och det dog 630 000 under dessa 7 år. Det förklarar 210 000 personer av miljonen vi ökade med nyligen. Varifrån kommer de övriga 790 000 människorna?

Svaret är förstås invandring, vilket medges till och med officiellt och som något positivt. Det är enkelt att se i en tabell hur många som invandrat till Sverige varje år och från vilka länder.  Mycket riktigt var det ca 800 000 som kom under dessa 7 år och grovt räknat var 80 % av dessa muslimer, dvs 640 000 personer

Om vi antar att de muslimer vi hade 2010 ännu lever (500 000) och så lägger vi vill 640 000 muslimer så blir det 1, 14 miljoner. Det blir 11 %.  Redan där hamnar PEW och SvD fel.

Barnen som föddes var också delvis muslimer vilket är en felkälla som inte tas med fullt ut, så 11 % är lågt räknat. Inklusive total invandring dess, även om det är ett felaktigt antagande med 80 % muslimer, så är det dagens Sverige snarare 9 – 13 % som är muslimer än knappt 5 % som SvD skrev innan jul.

 

År 2000 var andelen muslimer 1 %, dvs 1 av 100

År 2010 var det 5 %, dvs 1 av 20

År 2017 var det 11 %, dvs 1 av 9

År 2020 blir det 17 %, dvs 1 av 6, utifrån känd information

År 2025 blir det 25 %, dvs 1 av 4, beroende på vald politik

 

Den muslimska befolkningen idag och invandrande muslimsk befolkning är ung och barnafödande. Av 9 miljoner icke-muslimer idag är det minst 5 miljoner för gamla för att få barn, men inte bland muslimska familjer.

Muslimska kvinnors nativitet är högre än etniska svenskor. Försiktigt räknat så föder en muslimsk kvinna 2, 5 jämfört med svenskornas 1, 5 barn (en siffra som kan sjunka vid social oro).

Muslimska kvinnor föder barn tidigt i livet (18 – 30 år) och svenskor sent (30 – 34 år). På ett sekel föds fyra generationer muslimer och tre generationer svenskar.

Hur stor invandring blir i framtiden från muslimska länder är omöjligt att veta, men gissningsvis önskar befintliga muslimer få hit fler muslimer till Sverige och absolut inte kristna invandrare.

 

DETALJERADE BERÄKNINGAR

Här finns mer belägg för siffrorna där nativitet och mortalitet tas. Kort sammanfattning:

äldre icke-muslimska etniska svenskar dör undan och ersätts av yngre muslimer med högt barnafödande.

 

Asylinvandring 2010 – 2017

Enligt Migrationsverket fick 215 000 fick uppehållstillstånd mellan dessa år. Räkna med att 80 % är muslimer.

172 000 muslimer

 

Anhöriginvandring 2010 – 2017

69 000 (32 % av asylsökare samma period) och 80 % muslimer.

55 000 muslimer

 

Barn födda till föräldrar med PUT 2010 – 2017

Migrationsverket uppger bara 35 000 föräldrar och om 80 % är muslimer och om alla deras barn antas ha samma religion som sina föräldrar blir det

28 000 muslimer

 

Anhöriga övriga 2010 – 2017

Detta är sk kärleksinvandring. Den var under dessa år 134 000 personer, så det är ett betydande antal men inkluderar även att muslimer i Sverige tar in muslimska makar utifrån. Går man igenom nationaliteter bland dessa återfinns inte bara från typiska muslimska länder utan från Thailand och Ryssland. En uppskattning att 50 % av dem är muslimer, alltså

67 000 muslimer

 

Arbetstagare och anhöriga till dessa 2010 – 2017

Dessa var 101 000 arbetare och 61 000 anhöriga. Det har alltid funnits ett antal experter och udda omständigheter som gjort att vissa flyttat till Sverige. Men de tal vi haft efter att Alliansen tog makten 2006 är exceptionella. En muslimsk invandrare som äger en pizzeria kan anställa två personer från hans hemland genom att ansöka om arbetskraftsinvandring. I princip är alla arbetskraftsinvandrare lågkvalificerad arbetskraft. I snitt är det 15 000 arbetare per år. Det finns några tusen riktiga arbetskraftsinvandrare som är i Sverige i några år för att det är nödvändigt och sedan åker hem, men för det stora flertalet så gäller inte detta. 67 % av dessa söker asyl i Sverige inom några år så vad det handlar om är förtäckt asylinvandring. Det finns massor av arbetsgivare som säljer sådana intyg så människor får komma till Sverige. De söker de asyl och stannar i Sverige. 67 % av 162 000 är 109 000. Andelen muslimer är ju 80 % av desssa så det blir

87 000 muslimer

 

Inne i asylprocessen 2017

Dessa finns inte som invandrare i Sverige utan de är på väg in i systemet. De är 122 000.

Beviljandegraden för asyl har tidigare varit ca 35 – 45 %, men sedan Sverige skärpte  gränskontrollen hösten 2015, så har procenten nu gått upp mot 75 % och bland muslimer upp mot 85%. Vi antar att 90 % av dem är muslimer och att 85 % får stanna så det blir

93 000 muslimer

 

Andel som stannar illegalt när de fått avslag eller hoppar av asylprocessen kan vara minst 100 000 inklusive de som stannat sedan år 2000. Om 75 % av dem är muslimer

75 000 muslimer

 

Födda barn i Sverige 2010 – 2017

Antalet födda barn är inte svårt att få fram, men andel muslimska barn är värre. Det föddes  120 000 barn per år dessa sju år och det blir 840 000 barn. Sedan tidigare vet vi att barn födda av invandrade föräldrar med PUT var 28 000. Muslimer är ca 10 % av befolkningen men de är i barnafödande ålder.

Gällande svenskar så är sex av de nio miljonerna inte i barnafödande ålder då de flesta är för gamla. Muslimska kvinnor föder barn 18 – 34 år och föder minst 2,2 barn per kvinna. Det innebär att det blir fyra generationer muslimer per sekel. Svenska kvinnor föder mellan 28 – 39 år ca 1,5 barn. Det innebär tre generationer per sekel. Så per sekel blir det väldigt många fler muslimer än svenskar.

I barnafödande åldrar så är andelen muslimer 20 %. Det innebär med mitt nativitetsantagande att muslimer föder 27% av barnen. Alltså kan det bli 227 000 muslimer till (andelen muslimska barn kan vara både högre och lägre, alla barn följer inte föräldrareligionen och vad som dessutom trasslar till beräkningar är att det finns blandäktenskap etc.)

227 000

 

SUMMERING

 

Antal muslimer i Sverige 2017:

 

Inflyttade sedan 2010         515 000

Asylinvandring                   172 000

Anhöriga asylinvandring    55 000

Födda PUT-barn                 28 000

Kärleksinvandring              67 000

Arbetskraftsinvandring      87 000

Bifall inom asylprocessen  93 000

Födda muslimska barn       227 000

Illegala i landet                   75 000

 

Totalt blir det 1 255 000 muslimer.

 

Enligt folkräkningen är vi 10 miljoner så det blir 12,5 % muslimer. Alltså 8,8 miljoner icke-muslimer och 1, 25 miljoner muslimer.

 

FRAMTIDEN 2017 – 2020

Antal döda är i huvudsak etniska svenskar över 75 år och blir ca 270 000 fram till 2020.

270 000 färre svenskar

 

Anhöriga till människor som redan kommit till hit måste läggas till fram till år 2020. Migrationsverket har sagt en siffra på ca 350 000 just nu. Den beräkningen beror på politiska beslut den kommande tiden och hur man tillämpar lagen och hur praxis är i verkligheten. Av dessa 350 000 är minst 80 % muslimer så ytterligare

280 000 muslimer.

 

Asylsökare

Myndigheterna talar om allt från 50 000 – 100 000 per år. Under 2016 sökte 35 000 asyl. Antar att det blir 35 000 per år fram till 2020 och att de är till 80 % muslimer och att 80 % får stanna. Det blir

67 000 muslimer

 

Anhöriga till de nya asylsökarna

Vi säger 25% anhöriga så det blir

17 000 muslimer

 

Kärleksinvandring

Den kan antas ligga kvar på samma nivå (runt 18 000/år) och att de är 50 % muslimer. Det blir

27 000 muslimer

 

Sk arbetskraftsinvandring med anhöriga

Antar samma nivå som tidigare 7 år bakåt. 23 000/år och att 2/3 söker asyl och att 80% är muslimer. Det blir

37 000 muslimer.

 

Födda barn

Antal att det fortsätter på 120 000/år och att det är 27 % muslimska barn.

97 000 muslimer

 

Befolkning år 2020

Antal muslimer från 2017, 1 255 000 personer redan här

 

Anhöriginvandring till befintliga invandrare 280 000

Asylsökare 67 000

Anhöriga nya asylsökare 17 000

Kärleksinvandring 27 000

Arbetskraftsinvandring och anhöriga 37 000

Födda muslimska barn 97 000

Totalt antal muslimer 1 800 000

 

Antal icke-muslimer

Sedan 2017, 8 800 000 personer

Döda 270 000 –

Födda barn 263 000 +

Anhöriginvandring till befintliga invandrare 70 000

Asylsökare 17 000

Anhöriga till nya asylsökare 4 000

Kärleksinvandring 27 000

Arbetskraftsinvandring 9 000

Summa icke-muslimer: 8 920 000

Totalt i Sverige 8 920 000 + 1 800 000 = 10 720 000 och 16,8 % muslimer

 

Andel muslimer i Sverige till 2050:

År 2000 1 %, dvs 1 av 100

År 2010 5 %, 1 av 20

År 2017 12 %, 1 av 8

År 2020 16 %, 1 av 6

År 2030 31 %, 1 av 3

År 2040 50 %, 1 av 2

År 2050 70 %, 2 av 3

 

ANDEL MUSLIMER I ÅLDERSINTERVALL

Det säger något om ett samhälle hur det ser ut och fungerar. Antaganden nedan för 2017 och 2020 för dessa åldersintervall bör göras, men har inte fullföljts av Pekka Rousu:

0- 6 år, förskola, fritids, barn

7 – 18 år, skola

18 – 30 år, ålder muslimska kvinnor föder och börjar rösta

31 – 39 år, ålder svenska kvinnor föder

40 – 63 år, slutet av arbetstiden

63 – 75 år, pensionärer som inte behöver så mycket sjukvård

75 – 95 år, åldringar som behöver mycket hjälp

 

Tiden efter 2020 går tillväxten muslimer snabbare. Muslimska kvinnor föder barn i yngre ålder. Muslimska kvinnor föder fler barn/kvinna. Den muslimska befolkningen i barnafödande ålder är mycket hög andel.

Om vi tänker oss tiden från 2020 till 2040. Vilka kommer då att dö? Jo, mestadels de som då är 70 – 95 år. Dessa är idag 67 – 92 år. I den åldern finns i princip 0 muslimer. Om vi säger att det är 90 000/år så kommer det att dö 1,8 miljoner svenskar som är icke-muslimer. I denna ålderskategori har vi i princip enbart etniska svenskar (och en och annan från Finland, Grekland och Turkiet).

Pensionärer år 2040 kommer att vara nästan enbart etniska svenskar födda innan 1980 och nästan inga muslimer. Hur kommer betalningsviljan i Sverige se ut då för pensionärer? Hur mycket pension vill framtidens muslimer ge gamla svenskar? Hur mycket sjukvård tycker de dessa gamla svenskar är värda? Eftersom det kommer att råda klara motsättningar i samhället mellan muslimer och icke-muslimer så är frågan relevant.

 

Eller är det möjligt att barn till muslimska föräldrar inte blir muslimer? Är det dessutom så att majoriteten av de muslimer som flyr hit vill inte återupprätta sina dysfunktionella muslimska samhällen? En del tyder på att detta gällt tidigare, dvs att sekulära muslimer och religiöst ointresserade barn varit de flesta av muslimerna i Sverige. Men sedan 1990 har muslimer ersatt arbetare som socialdemokratisk väljarbas (Kenan Maliks bok Från fatwa till jihad, DN 2009 ), högljudda muslimska grupper tagit plats i debatten (Ivar Arpi,  Timbro 2014 ) och förorter islamiserats (Nalin Pekgul, Fokus 2017).

De muslimska generationer som kom till Europa efter 1945 var sekulära, men deras barn och barnbarn, liksom de senaste decenniernas muslimska invandrare, är inte det. Dessutom är de väldig, väldigt många fler.

Jan Sjunnesson och Pekka Rousu

Mina texter och tal om islam sedan 2011

 

Rapporter från socialtjänst och polis i Stockholm

 

Socialkontor attackerat
Socialkontor attackerat, Barometern, juli 216

 

Två Facebookvänner rapporterar om läget i Stockholms socialförvaltning och polisväsende. Se min anteckning

En socialsekreterare som är min Facebookvän skriver anonymt:

”Under mina år inom socialtjänsten i Kista Stadsdelsförvaltning i Stockholms stad, stationerad ute i Husby, fick jag stor erfarenhet av rättsapparaten. Vi socialsekreterare var utsatta för ständiga hot och hade en direktkoppling till polisen i Västerort och två väktare nere i receptionen.
Jag jobbade där under åren 1997-2000. Vi fick en dag för att lära oss Personligt Självförsvar ute på Polishögskolan i Sörentorp där vi fick gå i närkamp med polisernas egna tränare. På förekommen anledning. Vi var samtliga något rosiga om kinderna när dagen var slut, om man säger så.
Hot mot oss socialsekreterare var vardag. Något som man hanterade på ett proffsigt och föredömligt sätt inom förvaltningen. Vi hade nolltolerans mot kränkningar, som att bli kallad hora och hot. Standard var att jag, mina barn och övrig familj hotades med döden och de värsta sexuella kränkningar.
Under mina tre år där blev jag stamkund på Stockholms Tingsrätt. Inte mindre än fem mål på tre år. I och för sig trevligt med alla snygga manliga jurister i kostym som jag fick som bisittare. Här måste jag säga att rättssamhället inte brister. Alla hot mot tjänsteman tas på största allvar.
De åtalade försökte försvara sig. ”Det var inte du som var hora, förstår du? Det var broschans svägerska som jag skulle dödat, ok?”
Rätten gick helt på min linje. Samtliga fällda var invandrade muslimska män. De var också alla dömda tidigare för hot mot tjänsteman, misshandel, rån. Men de gick fria på våra gator och dömdes även dessa gånger till enbart böter och skadestånd som man kan se sig om efter i rymden.
Efter Husby har jag varit på två rättegångar till, den senaste för tre år sedan. Då behagade den åtalade inte dyka upp. Men han befanns skyldig till hot hur som helst. Han hade avvikit från Frivården och inte skött sina kontakter där efter sin senaste dom om grov misshandel. Så man får väl kanske förstå att att han inte var så pigg på att infinna sig i Nacka Tingsrätt.
Det var lite tufft därute i Husby redan på den tiden, om man säger. Då parkerade jag min bil på ett parkeringsdäck en bit ifrån förvaltningen. Många var de gånger som min chef följde mig till bilen för att jag skulle vara trygg och inte bli attackerad. Skulle jag parkera min Saab 9.5 på samma däck idag så skulle bara ratten och backspeglarna återstå efter femton minuter.. “
—-
Bloggaren Ronie Berggren har talat med poliser i Stockholm:
“Eftersom Brottsförebyggande rådet nyss släppt en rapport om kvinnors rädsla för att gå ut tänkte jag här kort dela en berättelse.
Jag fick här om dagen ett samtal från en polis i en av Stockholms invandrartäta förorter (som jag här undviker att nämna vid namn). Han gillade min podcast och min inställning till saker och ting.
Han berättade om kvinnors situation. Hur salafister kan åka runt i bilar och säga till tjejer de ser att klä sig anständigare om dessa inte följer islamiska regler.
Polisen har sett sådant vid många tillfällen. Men eftersom polisen ägnar sig åt brott så är det ingenting de kan göra åt den saken. Det är helt lagligt för män att prata med kvinnor.
Svenska tjejer är mycket utsatta, för att bli nedslagna och utsatta för rån och grov brottslighet. På dagtid är det hyfsat okej, men inte på kvällstid. De vita, svenska tjejer som rör sig i förorten ifråga är tjejer med dåligt självförtroende, självskadebeteende etc. Och de råkar illa ut.
Däremot klarar sig strikt muslimska tjejer bra. De blir inte rörda utan behandlas med respekt, förklarade polisen för mig.
En stor majoritet av de riktigt grova våldsbrotten som begås i Stockholm begås heller inte av Jan, Sven eller Sture, utan av män med utländska namn – tydligt kopplade till islamiska kulturer, förklarade han för mig.
Polisen utsätts också ofta för stenkastning, och bakhåll ibland genom falsklarm där de blir inlurade i bakhåll. Till förorten åker man med två polisbilar även för vanliga enkla undersökningar. Två poliser gör undersökningen och två andra poliser vaktar den tomma polisbilen från att vandaliseras.
Han ansåg också att det talades alldeles för lite om hur situationen faktiskt ser ut i verkligheten, och att det är svårt, även inom poliskåren att lyfta upp dessa saker. Och jag förmodar att det var därför han tog kontakt med mig.
Han menade dock att svensk lagstiftning och polisens befogenheter inte är anpassade till de förhållanden som nu råder på många håll i Sverige. Saker förändras. Det går fort. Och vi är inte beredda.
Vi får se om det blir någon intervju för min podcast. Det är inte säkert, men eventuellt.
Men att media tillsammans med fega politiker har svikit en av våra viktigaste myndigheter – vår polismyndighet – är jag helt övertygad om.
Och att de i ännu högre utsträckning svikit Sveriges kvinnor råder inga som helst tvivel om.
Mina inlägg

Tal från tryckfrihetskonferensen Farliga Ord/ Speeches on freedom of the Press

1-okt

1 oktober gick en internationell konferens om tryck- och yttrandefrihet av staplen i Stockholm, Farliga Ord 250. Den var ett försök att hylla tanken bakom den 250 år gamla svenska Tryckfrihetsförordningen, nämligen att få skriva och yttra sig fritt.

De fem talarna Anne Marie Waters, Daniel Pipes, Aia Fog, Hamed Abdel Samad och Douglas Murray fokuserade nästan enbart på islam, men även inskränkningar som västerländska regimer inför pga påtryckningar från islamska företrädare.

Talen är på engelska men har svenska undertexter (klicka på YouTube) och finns uppladdade på www.swebbtv.se  (speeches online)

Tack alla 100 deltagare, alla filmare och medhjälpare,  tack Middle East Forum och Trykkefrihedsselskabet för ekonomiskt stöd!

Jan Sjunnesson, organisatör och initiativtagare

Four speeches on islam by Tania Groth – leader of Danish For Freedom

TA

Below are four speeches in text and film held in Sweden by Tania Groth, the  spokesperson for the  islamcritical Danish group For Freedom /For Frihed.

 

1.

The first speech is from November 2015 at a manifestation by Folkets Demonstration in central Stockholm. Video

58025326-fM5RP
Stockholm, Nov 2015. Photo: Roger Sahlström

”The EU has failed in their task of safeguarding our national economies and our safety, by failing to protect our outer borders. As Victor Orban, one of the few real leaders in the EU, said in his recent excellent speech – and I quote:

‘Immigrants are now not just pounding on our doors, but are breaking them down on top of us. This is the destruction of our countries, our lives and the lives of your children, your grandchildren. It is essentially genocide.’

I am asking you to remember what Sweden used to be. How beautiful and how safe and that it was a country to be proud of, a country hailed worldwide as an almost perfect society.

Now Muslims and even returning jihadi warriors are flooding your country, demanding money and preferential treatment, while they are raping the Swedish women. Roma people are literally shitting all over your parks and backyards and robbing you blind.

We stand here because we now see with open eyes that we cannot wait for our governments to fix the issue because they are not going to. We need to tell people that it is OK to be angry. But use that anger constructively and with precision. No more political correctness nonsense and no more polite talk.

You need to show that Sweden has had enough!  The time has come when you must either fight for your country or lose it forever!”

 

2.

The second speech was in Tensta, a Muslim dominated suburb outside Stockholm, on Women’s Liberation Day March 8, 2016. Video.

tania2
Tensta north of Stockholm, March 2016. Photo: Roger Sahlström

 

 

 

”It is a great honour to again be standing here before you and especially on this day “international women’s day”.  I hope I don’t take up too much of your time because it is a subject about which I have much to say.

I stand here because strong Scandinavian women, the REAL feminists, have fought long and hard for equality, in a struggle that has been going on for almost 150 years in every sphere of our society.  I love my life here in Scandinavia – in Europe – as a women and I feel incredibly privileged and grateful for the twist of fate that allowed me to be born into a society where I can freely stand here before you and speak my mind.  But not everybody has the privilege to freely voice their opinion – even if they DO live in our Scandinavian countries!

So…we are here today to take off the veil.  There are, however, other and different veils that need taking off other than the physical veil.  What I would like to talk about today is taking off the mental and spiritual veil that keeps millions of women in perpetual slavery, misery and subjugation or in the case of western feminists creates in them a veil of ignorance as to the plight of their sisters, not just in the Western world but worldwide.

We are in the midst of a cultural battle and one which shows itself in many and various ways – in especially womens lives.

About 8 years I heard a man savagely beating his wife from 4 floors away.

Filled with anger, I yelled at him to stop by saying I SEE WHAT YOU ARE DOING!

He stuck his head out the window and replied in broken Danish “FUCK DIG, DIN DANSKE LUDER, JEG SKAL KOMME EFTER DIG” (FUCK YOU, YOU DANISH WHORE…I’M GOING TO COME AFTER YOU)

He then slammed the window shut and closed the curtains but the screaming stopped.

What struck me about it was that he felt no shame about what he was doing – he just showed anger.  How dare I challenge him!  He was reacting, as I now know, in quite a normal way for a man from a paternal culture where women are worth little.

I’m afraid however that many would not have reacted.  Out of “cultural respect”.  We aren’t really supposed to stick our nose in other people’s “business”.

I am here to say that we NEED to stick our noses in THAT type of business and we need to say NO, I will not accept it.  We must NOT close our eyes and ears nor windows and doors and think that we have no right to interfere because it is another culture that we have to respect!

A culture where it is legitimate to beat up on women deserves no respect.

And yet, that is exactly what we are expected to do.

We do not and MUST not in any way respect that type of primitive and violent behavior whether it be mental or physical.  It is HER right – whether she be from another culture or our own – to demand OUR respect for her life, liberty and well-being and to expect our help – AND our interference.  I am not sure how much my interference helped this particular woman but at least she KNEW that there was somebody who DID care about her well-being!  And that is worth something.

And here is the real heart of my speech.  I ask you, where ARE the collective howls of outrage from women?

Why DO we minimize and turn a blind eye to the examples of misogyny that we see ever more in our society?  And why aren’t more non-muslim feminists speaking up about violence against women – ALL women – not just in muslim-majority countries but right here at home?

Why do we ignore the terrible fate of some women who live right here in our own societies.  Not just muslim women but our own indigenous Scandinavian women who are, as we speak, being harassed, and groped and raped at an unprecedented rate by Islamic men who have no cultural respect for women.  It has become, horrifyingly, almost a normal thing to read in the newspaper…oh well just another woman raped, or stabbed, or beaten! More of the same – every damned day!

I am going to read to you a short story I read recently on a blog – by a young muslim woman who is questioning islam:

I am a 19 year old female who lives with two Palestinian Muslim parents. Since I was a little girl, I remember the taste of Islam in my mouth was a sour one. I would have nightmares about Hell and I felt a crippling fear towards God. I was told my nightmares were a warning to stay faithful and that my fear in God was only devotion.

When I was 14, I attended a wedding. The next morning I woke up very sick, and my mother was convinced that I’d received ”evil eyes” from the other guests. For the next year, I went through a severe depression and instead of getting proper help, I was bombarded with religious ”medicine”; I’d been to at least 4 sheikhs who promised to ”heal” me through the will of God. It was all very unsettling and scary for me as a kid and by my 17th birthday, I had become obsessed with researching Islam and the theory of religion as a whole.

For the first time, I felt relief to be wrong, that my parents were wrong. Last month, I openly discussed religion with my mother and father and younger sister, and they rejected almost everything I showed them, barely listening to me, even though I’d been decent enough to listen to them. Their passive aggressiveness turned into full-fledged wrath, and I was told to shut up and never bring this up again by my father while my mother cried and screamed about how her oldest daughter was a ”blasphemy” and she was embarrassed to be my mother and how I was going to send them both to Hell for my selfishness, yada yada.

Things still aren’t good, I am now dealing with them assuming I’ve become an apostate to ”whore” around, do drugs, and abandon them, because that’s what faithless people do – what Godless women do. A woman of Islam is obeying and quiet and compliant and I am none of these things. They have told countless times I am the worst type of woman. As a woman, however, I am more than ever feeling the effects of Islamic misogyny, and as their daughter, I feel forgotten, like the person I’ve always been has been thrown away and replaced with the image of an adulteress demon riddled with disease and perverseness.

I am still me, just not what they wanted. I feel like any confidence I’ve had in my decisions before is gone now, because I don’t want them to think I am doing something bad, even if I’m not. Even though I am so angry with them, their anger towards me affects me more. I feel like I turned my backs on them and that I put my mother, especially, through a lot. I don’t really know where to go now. How do I battle the emotions of guilt with the desire to pursue a life and identity of my own?

That was the story of a young muslim girl who WANTS to be a part of our society.

A huge number of women are imprisoned in this way under a misunderstood government sanctioned politically correct cloak of cultural “sensitivity”.   There is no way of out of this jail for these women unless we become aware and help give them the key to get out.

There are many women living under Islamic oppression who WANT to be a part of our society – who have seen it as an opportunity to gain a measure of freedom when they come here.

Imagine then their distress when they find that they have to live in Islamic enclaves and become even MORE Islamic!  To live even MORE restrictive lives than they did even in their homeland – because their families are afraid that they might become westernized!

And then imagine the ultimate distress…that not even Scandinavian women care about their situation!  They see and hear these selv-indulgent insane modern Scandinavian feminists who do nothing but wallow around in their self-righteousness.

I call them false feminists – pseudo-feminists – because they have made it abundantly clear that they don’t care about what happens to other women, they care about themselves and their own liberty – only.  Never mind that other people get trampled in the process, men, women…who cares.  So long as they can stand, pioius, self-righteous and holy and proclaim themselves a proud FEMINIST!

It is a label that I today would be embarrassed to wear.  I see them making victims of themselves.  I see them passively aggressively trying to claim that they are so hard done by – in order to get special status, protection and attention.  I am woman – hear me roar.  It is not about equality – it is about power – at the cost of others.

Like Frankenstein, todays feminism has become a parody of the real living thing.  A real “feminist” is somebody who is first and foremost a human being.  It is a person who can look beyond her own little miniscule pond and see the other fish as well.  They have forgotten what we are fighting for, not just as women, but as people.  A collective freedom.  They have become selfish and they swim about in their monstrous puddle of perceived persecution and insult.  They attack their own, even their sisters who just want to be home-makers and good parents, they attack men for…well, for just being MEN!  They waste their time on trivialities and stupidities – like insisting that there is no he or she and that boys must play with dolls.

Even as we stand here with the greatest threat to humanity and womanhood and womens welfare – EVER – the islamisation and the increasing violence in our societies – they still wallow in their own self-indulgent pond, swimming in egoistic circles around themselves.  And all the while there are women out there who truly WANT freedom, thirst for it, hunger for it – but who do not know how to break free. Do not have the resources, do not have the advice and help needed.

Many of these women have come to our country in the hope of a free life, a life of liberty. Do we hear about feministic solidarity and the fight for them?

I hear nothing but thundering embarrassing silence.

I say to you feminists of Scandinavia.  You have forgotten what solidarity between people and between women means.  You are letting your sisters down while you navel gaze and holler up about your own rights and privileges.  You are demanding concessions and squabbling about small insignificant issues while women are being raped, dying and their lives destroyed.

I am here to ask you to look into yourself and to look beyond yourself.  I am here to ask you to listen to and learn from women who are WORTH looking up to, listening to and learning from.  Women with REAL messages.  We are talking about the REAL feminists who are trying to help other women out of their prisons – Ayaan Hirsi Ali, Mona Walter, Wafa Sultan, Sister Hatune, Hege Storhauge, Elmas Berke and thankfully so many more – and their voices need to be heard.

They don’t call themselves feminists – they call themselves THEMSELVES and they are too busy dealing with reality.  They don’t mess about and boo hoo hoo with small personal issues in order to work their own narrative about how terribly cruel and how unequal it is for them.

The pseudo-feminists need a real god solid kick in the rear and we all need to wake up from our slumber and make some real changes and to focus on the REAL challenges.

We have to, for example, work toward making our laws reflect a TRUE equality for ALL regardless of gender AND culture. And not just equality for the western woman – but for those of other cultures who share their lives in our countries.

We have to be unafraid to talk about cultural differences and the unique challenges the muslim women live with – misogyny and violence in their culture and in their homes – which is so very much different from the small challenges that we western women face.

We also have to let them KNOW that we DO care about them and want to help them assimilate and gain their freedom.  We have to be prepared to open our hearts and our doors to those women already here who WANT to be a part of our society.  If we do not let them know that we are there for them they will not know where to go and what to do – other than the woman’s crisis centers.  And we will have helped put them there.

We have to establish safe places where they can come and get REAL help in making a new life for themselves or to just get away from abusive families and husbands.  We have to be not afraid to use the law against those who would keep them from realizing their lives as free women.  This is a hard bit because we have to be unafraid to tell their families that they WILL be prosecuted, harshly, if they try to prevent these women from getting a new life.  They have to know that they will be protected.  Because they are worthy of our protection.

We have to challenge their culture.  And we have to dare challenge the screwed up political correct elite who through their “goodness” are keeping the status quo.  We have to challenge our fear of interfering in another culture.

But alas we do not!  We accept that they are repressed because that is their culture and our politically correct environment has ensured that their culture must be respected at ALL costs!

Are we really OK with other women living in our society, right here at home, that are treated like second class citizens and who do not have the same rights as us?

They deserve no less freedom and equality than any Western born woman.

We need to try to help those muslim women who WANT a different life and help them achieve that freedom.  The freedom they as human beings deserve and have a right to enjoy.  We have to become aware of their situation and to stand together and to protect them and help them take off their own veils – even as we take off our mental ones.

And, if WE take the veil of ignorance off and un-blind ourselves – not only will they have a chance.

WE – will have a chance as well!”

 

3.

The third is from the first demonstration by the Swedish group For Freedom/ För Frihet in Stockholm, April 2016.

 

Old Town /Gamla Stan, Stockholm, April 2016 with Jan Sjunnesson
Old Town /Gamla Stan, Stockholm, April 2016 with Jan Sjunnesson

”Today is a very special day. I am the leader of For Frihed Denmark and I have the great privilege of standing here with you at the first For Frihed Sweden demonstration. We stand here united because we are worried about what is happening in Europe today.

We stand also with the people of Europe, people who have had enough of the insanity, united now against the forces of fascism and, in particular, the fascist ideology of Islam.  On the 25th of January I stood, together with Pegida UK, before an ocean of patriotic Germans in Dresden and signed the following declaration,The Prague Declaration, on behalf of For Frihed, Pegida Denmark. It is my hope that For Frihed Sweden also will join in the coalition.Link

The declaration reads as follows:

Conscious of the fact that the thousand-year history of Western Civilization could soon come to an end through the Islamic conquest of Europe, and conscious of the fact that the political elites have betrayed us, we, the representatives of the various nations of Europe, declare as follows:

We shall not surrender Europe to our enemies. We are prepared to stand and oppose political Islam, extreme Islamic regimes and their European collaborators.

We are prepared to risk our freedom, our property, our occupations and careers and perhaps also our lives as generations have done before us. It is our obligation to future generations.

We refuse to submit to a European central government. The regulations of the global elites have brought us poverty, unemployment, corruption, chaos and moral collapse. It is time this came to an end.

We respect the sovereignty of European nations and the rights of people in all European countries to govern their affairs as they see fit.

We hold it to be a sacred right of the citizens of all European countries to protect their borders and to decide which migrants they accept and which they do not accept into their countries.

We call attention to our common European roots, traditions and values, as well as to the historical alliances of our nations.

We are resolved to protect Europe, freedom of speech and all other civil liberties, as well as our common way of life together.

…Ladies and gentlemen!

A revolution has already taken place in the West – while we have been sleeping.

2000 years of reason has been replaced by cultural Marxism and Islamic supremacy in the form of political correctness.  Cultural Marxism and cultural relativism is anathema and lethal to our civilization.  We have seen it before in Europe as we have suffered Franco, Hitler, Mussolini and other totalitarian despots who have held millions of people in misery and contempt.

We in the west have ourselves swallowed a lethal cocktail of arrogance, ignorance, blindness – but most of all… self-loathing – a loss of self. It is a poisoned cocktail that has been killing us slowly and that is now showing itself by our confused and paralyzed attitudes to what is happening right around us – right now.  We have lost our pride and forgotten what we are about.  And I don’t think that we fully understand what it is we are fighting for.  It is our freedom, our culture…our very lives.

What WE are doing is counterrevolutionary.  This is a counter-revolution.  We are attempting to right the wrong – we are striving to restore all that we have built and what has made the West the greatest, free’est and fairest place for humanity in all human history.  We will turn back the clock and fight for the life that so many have died to create for us.

We are here to tell our politicians and the world that we will not be silent and let our beautiful Scandinavian and European culture laid to waste on the altar of political correctness and multiculturalism.

And on that note, I would like to thank you again for letting me address you here today.

Never surrender. ”

 

4.

Video from Helsingborg before the speech. July 2016
Video from Helsingborg before the speech. July 2016

Years ago the proud lion of Sweden’s Nordic Battlegroup’s coat of arms sported an erect penis. Enraged about this symbol of masculinity, a group of female soldiers lodged a complaint with the European Court of Justice – and Swedish politicians in their – by then – already feminized ignorance – obligingly removed the offending member. The lion was emasculated. Literally castrated.

Now I can’t help but compare this emasculation to the state of Sweden today. Swedens men having now been neutered and feminized and rendered essentially harmless. Dangerously so, and clearly therefore, unable to protect Sweden’s women and young girls from the most horrific crisis of mass rape in modern times.
Feminism is no longer about women’s rights, it is a deliberate Marxist-Feminist machinery set about to bring down the temple of Western civilization.

Denmarks’ Iben Thranholm recently wrote – and it is hard to disagree with her: “The deficiency of masculinity in European culture renders it impotent in the face of the political and cultural chaos that has escalated along with growing immigration.” and I also fully agree with her when she wrote “The shortage of masculine virtues is the underlying cause of the immigration problems.

And in fact, this is what this invasion of mostly muslim migrants was meant to do.

Apologists for Islam claim that Islam has been hijacked by violent extremists. A 10 minute read of any Islamic scripture can show anyone who bothers to look that this is not true. Islamic jihad is central dogma to Islam.

In fact it is feminism that has been hijacked, along with modern Jewish and black rights groups. Hijacked by Marxists who are using the genuine historical inequities in women’s rights and black rights and even the Holocaust to push a communist agenda. Feminism today is anti-women as it shills for Islam, just as Soros-funded fake Jewish groups like “J street” pretend to be about Jewish rights while working against Israel, and “Black Lives Matter” work to create hatred between white and black people in America and beyond.

Sweden once, was outwardly both a people and a country who had a stellar reputation around the world. A people who had created the perfect society of equality and liberty. And it WAS so and it was lauded and celebrated across the Western world. A superpower of a sort. Not a military superpower, not even an economic superpower with weight to throw around. But a superpower of the sort of which legends are made. The perfect society made of equality, liberty AND economy – where everything went up into a perfect and higher whole.

A story a bit like King Arthur’s Camelot. A story almost too good to be true – and apparently so it has been.

And yet now, my sister country, Sweden, has cancer – and it is growing. Its love affair with Marxist hijacked Feminism has destroyed a healthy equalitarianism and made it sick with undeserved moral superiority such that now even Norway has said it will take no Swedish refugees when it finally collapses.

That cancer is called feminism. Or should I say the Cultural Marxism that has infected every level of your society because it certainly does not bear any resemblance to feminism as it once was – or meant to be.

As the original feminists, it should anger us all.

In its infancy and years after feminism meant something good. It meant equal rights and elevating women’s status in society – not as it is now, trouncing and squashing other people, whether it be men – or women of your own kind or others.

And oddly, Islam seems to be exempt from the Marxist-feminist attacks on our cultures.

And why is that?

Because modern feminism, like homosexual rights groups, alternative sexual practice advocacy groups, Black people groups, Jewish groups and others too numerous to name are in fact thieves of the moral authority of the groups they pretend to represent.

When what many of them really are, are George Soros-funded, culturally Marxist battering rams against classical civilization meant to use the moral authority we ourselves give to these groups due to past hardships, as weapons against our entire culture, legal system and organizing principles.

This is no less than a war being waged on our very essence.

Remember the words of famous Palestinian assassin and convert to Islam, Carlos the Jackal.
“Only a coalition of Marxism and Islam can defeat the United States”

We can substitute the Western World for the US and it still holds true.

Feminism used to mean standing by your rights as a woman, not emasculating your men and ignoring the plight of your sisters. It means equality, not superiority, it means a collective freedom, not just freedom for some.

Once upon a time strong Scandinavian women, the REAL feminists, fought long and hard for equality, and we, here in Scandinavia, achieved that equality.

The same was true across the world in democracies for various groups that had to fight for equality of opportunity in mainstream society. The American Civil Rights movement, for example under Dr. Martin Luther King. A man who today would be called a “far right extremist” by the contemporary left.

Once we start to understand that all these groups are the ones that are hijacked, and not Islam which in fact is being true to its historic principles of violent conquest and brutal control of other cultures and peoples, the comfort levels of modern Feminist groups and Islam make perfect sense.

The same as Black lives matter, who never cause problems when there is genuine injustice towards blacks because that would create a better society. They only cause riots when a police officer shoots a black man who might richly have had it coming – because that chaos will destroy our societies – and the very destruction of our societies is their goal.

This is no different than feminist groups creating enmity against Swedish natives while ignoring or minimizing the horrors against women, the mass rapes, the murders, of Swedish women by Muslims.

Swedish politician Barbro Sörman, recently said: “it’s far worse when Swedish men rape women than when migrants do it. Because, you see, when Swedes rape, they’re doing it despite believing in ”gender equality.”

And suddenly this makes perfect sense.
Modern identity groups are usurpers. Thieves of the moral authority of past injustices towards weaker groups in order to weaponize them against real liberals.

Ladies and gentlemen, we are not far right wing. Who knows what that even means any longer. We are those who want the West to prosper.

We are the real liberals like Thomas Jefferson and the great liberal philosophers of Europe like John Locke, Voltaire, Kant and James Mill.

Modern feminists are false feminists – pseudo-feminists – because they have made it abundantly clear that they don’t care about what happens to other women. Instead they are making women targets for Islamic aggression and then blaming the machinery of the most fair state in the history of the world for the results.

They are literally the sacrificers of women and the destroyers of women’s rights – along with all the rest of ours – if they win.
Enter Islam and you have a lethal cocktail.

Women all over Sweden are being harassed, groped and raped at an unprecedented rate by Islamic men who have no cultural respect for women. It has become a horror of normalcy. It barely even runs as news now and no longer is anyone surprised.

Women being raped, stabbed, groped, harassed by Muslims are countered by insane strategies like rubber bracelets in Swedish saying “tafsa inte” – “don’t grope me”. The insanity of this “strategy” is mindboggling – and about as useful as the German strategy of keeping migants at arms length.

Actually less useful as these Muslims for the most part do not read Swedish.

But really, if you need a bracelet to tell you not to sexually molest someone a bracelet is not going to do it and it is ludicrous to think so.

As it turns out, at the most recent music festival where 5 women were raped and 45 were sexualy assaulted, some migrant marauders were themselves wearing the “tafsa inte” wristbands!

We are in the midst of the worst possible situation, the perfect storm. While Marxists disguised as feminists have hounded and vilified, essentially castrated men, the invaders, mostly young muslim men have NOT forgotten their masculinity and they take, just like any invader, what they want – unimpeded. They see a soft nation of soft men and a soft government that is unwilling to tackle the problem.

We useful idiots, not recognizing the narrative of cultural Marxism using genuine human rights groups as weapons, have served them a smorgasbord of soft femininity – and there is nobody left to fight for you or to protect you or your culture and laws – because you have essentially taken those who COULD have fought the invaders out of the game!

Again, this was no accident.

Islam is the main weapon of the Marxists who would tear down our peaceful and cooperative civilization. Islam is the perfect killing machine.

And with its unholy alliance with Marxist hijacked Feminism, weaponized fake black rights groups and other mostly fake identity groups, we can now see the edge of the cliff.

It is also no accident that Leftists demand safe spaces against reason and opinions they do not share, but actively seek to destroy real safe spaces for women such as a girl’s bathroom, locker room or school shower.

Those genuine safe spaces for women have been destroyed by decree in much of the West already. And groups claiming to be feminist groups are partly responsible.

Again, this makes perfect sense when you realize the intention was to deconstruct us.

I am here to ask you to you need to take off the veil of ignorance and un-blind yourselves. I am asking you to stand strong on Swedish values and culture and to guard them with your life – to fight for them. And I am asking you to reject the false feminist narrative with their lies and manipulations and to take back your pride in your respective genders and to celebrate those differences. Because men and women ARE different! We have different strengths and abilities and they are both equally important and equally needed.

Ladies and gentlemen the time has come to make choices and these choices will have consequences.
Not just for ourselves, but our children and the conditions under which we as a people will exist.

The kinds of choices for which our ancestors have fought bloody wars.

Existential choices.

This conflict is moving into a new phase. And we had better all be prepared to do our part whatever part that may be.

Ladies and Gentlemen, the madness needs to stop! Because a war is being waged against us – and we had best recognize this.

And, don’t take my word for any of this! Get curious, read about Cultural Marxism and read about the left’s agenda at deconstructing our societies, destroying our cultures and our values. All of our futures’ depend on this, especially since your government is pushing this destructive agenda. If our cultures and peoples are to survive it is time to wake up.
Ladies and gentlemen, thank you for your time.”

 

Demonstration in Copenhagen, 2015
Demonstration in Copenhagen, 2015. Dispatch International.