Satirteckningarna som ledde till polisförhör

Webbplattformarna Document.no, Samtiden, Nyheteridag, Sputnik News, Jihad Watch, Breitbart,  polska Euroislam och Geller Report skriver om mitt fall, där jag förhörts efter anmälan från statsunderstödda Näthatsgranskaren (se Uvell och Janouch ) om Hets Mot Folkgrupp.

Notera att jag inte ritat de fiktiva omslagen och att min kommentar inte berör religion folkgrupp eller etnicitet.

Jimmie Åkesson stöder mig 🇸🇪😊 Tack till MED, Helena Edlund, Katerina Janouch och Ronie Berggren.

Dela teckningarna uppmanar Katerina Janouch till. Bli anmäld och förhörd du med. Tipsa Näthatgranskaren om att du delat 😂

20 reaktioner till “Satirteckningarna som ledde till polisförhör”

 1. Muslimer bör ju rimligen undantas från att skyddas av trams som ”hets mot folkgrupp”.

 2. … (tillägg)
  Notera att brottsbalken 16 kap ”Om brott mot allmän ordning” säger:
  ”8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.”
  Det som kan komma ifråga om ”Hets mot folkgrupp” är ”hotar” eller ”uttrycker missaktning”.
  Notera att brottsbalken inte är en grundlag, och om en grundlag och annan lag hamnar i konflikt är det grundlagen som gäller. Den enda grundlag som nämner ”missaktning” är tryckfrihetsgrundlagen, och då handlar det vad jag kan förstå endast om tryckt material, vilket inte är aktuellt i det här fallet (såvida du inte själv skulle ha tryckt dessa böcker).

 3. Notera regeringsformen 2 kap ”Grundläggande fri- och rättigheter”:
  ”1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, …”
  Det är definitionsmässigt en viktig skillnad mellan att uttrycka en åsikt och att ägna sig åt hets, då hets per ordboken är ”häftig och hänsynslös förföljelse”, och hetsa (som verb) är ”egga upp (jakthundar) till förföljelse … □ äv. utvidgat uppmuntra till hänsynslös förföljelse”
  Dessa definitioner inbegriper en tydlig avsikt till förföljelse. Enskilda satirteckningar kan inte på några som helst grunder anses vara hets.
  ”2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).”
  När polisen i förhör ställer frågor om satirbilder är det fullt befogat att svara ”None of your fucking business. Du begår just nu ett grundlagsbrott. Gå tillbaks till skolbänken i polisskolan.”
  ”3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.”
  Jag antar att man per automatik blir registrerad i ett allmänt register när man blir utsatt för ett polisförhör. Eftersom förhöret i det här fallet är kopplat till den förhördes politiska åsikter utgör all sådan registrering ett grundlagsbrott.
  Du har åtskilliga skäl för att JO-anmäla och själv börja föra en juridisk process eftersom detta polisförhör, och åklagarens agerande, är att betrakta som en klar och tydlig inskränkning av dina medborgerliga rättigheter.

  1. Anders Ericssons kommentar är intressant. Kan man anmäla polis och åklagare för grundlagsbrott när de helt uppenbart försöker inskränka helt rimlig yttrandefrihet av politiska skäl?
   Nivån på Sjunnessons satir är inte ens i närheten av ex. Charlie Hebdos helt tydliga religiösa satir. Och varför ska man inte få göra satir på precis allting i samhället inkl. folkgrupper?
   Tolkningen av Eriksson om vad ordet ”hets” faktiskt innebär är absolut rimlig, kanske rentutav lösningen på hela problemet?

   1. Det är inte min tolkning av ”hets”, utan definition taget direkt från ordboken. Och de som ägnar sig åt lagstiftning eller att utöva lagens bokstav måste väl förhålla sig till vad orden som används faktiskt betyder?
    Jag har för övrigt haft min egen lilla dust med HMF-lagen, jag försökte göra en poäng av att själv utnyttja den en gång: Åsa Romson polisanmäld.
    Det gick, som väntat, sådär, jag försökte uppmuntra någon juridikintresserad att hjälpa mig föra saken vidare, men det sket sig: Nån mer än jag som vill dra Romson och Skarhed inför EU-domstol?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s