GENUS OCH FEMINISM – UTDRAG UT MIN SVERIGEBOK

feminism04_0

Diskussioner om frivillig eller dirigerad delning av föräldraledighet är ett hett ämne i Sverige. Man anses anti-feministisk och bakåtsträvare om man ifrågasätter utökade statligt dirigerade pappamånader men trots det finns ingen riksdagsmajoritet för ett sådant förslag.

Bland alla partier finns en skepsis mot att deras partiledningar (utom i KD och SD) stödjer fler pappamånader men i den offentliga debatten råder en folkföraktande feminism. Ibland blir den mer intresserad av kroppsvätskor och underliv än av integritet och familjliv. Några fåniga men talande exempel:

1. Socialdemokraterna i Stockholm har föreslagit att offentliga toaletter inte ska delas upp i kvinnor och män eftersom dessa kategorier utesluter transpersoner
2. Vänsterledaren Lars Ohly sade i riksdagen i en replik angående praktiska problem med en uppdelning i två lika stora delar av föräldraledigheten, 50/50, att det finns bröstpumpar om män stannade hemma den första tiden
3. Vänsterpartiet i Södermanland föreslog reglering av mäns toalettbesök så att de inte stod upp och urinerade
4. Malmö Fria Kvinnouniversitet anordnade med statligt stöd workshops kallade Fittbyxor där kvinnor fick lära sig hur förtryckta de var i sin anatomi för att därefter tränga att kissa stående tillsammans (något som ogillades i punkt 3)

Andra exempel på extrem feminism finns i de Stockholmsförskolor som valt att inte använda könsbeteckningar på barnen, leksaker och på personal och föräldrar.

Om barnen fostras i en könsneutral miljö kan deras individualitet blomma fram lättare anser dessa genuspedagogiska förskoleföreträdare. En pojke väljer då att spela fotboll utifrån sitt egen överläggande, inte på grund av konservativa traditioner och biologiska könsroller. Men hela projektet är opraktiskt och nytotalitärt.

Förskolepersonal kan givetvis inte avgöra om pojken spelar fotboll för att han som individ valt det eller har förstått det utifrån tradition, från att se andra fotbollsspelande pojkar och kanske sett i medier att fotboll verkar vara kul.

Vissa av dessa genusmedvetna förskolor har avskaffat den fria leken eftersom lämnade åt sig själva valde många flickor att leka med dockor och pojkar att klättra i träd vilket inte var meningen. Med genuspedagogiska samtal vid samlingar och hårt styrda möjligheter att leka och lära enligt könsneutrala visioner ska barnen tämjas till att bli könlösa individer. Frigörelse genom tvång i unga år.

Inom forskarvärlden är genusvetenskap populärt bland studenter och ges stora anslag men resultaten är inte alltid i paritet med andra vetenskaper och är ofta inte objektiva.

Journalisten Susanna Hakelius- Popova undersökte tio doktorsavhandlingar som framhölls som föredömen av Nationella Genussekretariatet vid Göteborgs universitet. Hon fann att nio av tio avhandlingar handlade om kvinnor och åtta använde feministisk terminologi och jargong utan att definiera sina begrepp.

Alla avhandlingsförfattare tog för givet att genusstrukturer skulle kunna förklara orsakssamband men hur strukturer orsakade handlingar gick inte att verifiera. Vidare höll inte slutsatserna i flera avhandlingar ens utifrån sina egna premisser. Å andra sidan betydde dessa slutsatsers svaga grund i forskningsresultaten lite eftersom många avhandlingsförfattare hade bestämt sig för sina teoretiska slutsatser innan de gjort sina empiriska studier .

Vad som är än mer oroväckande är att Nationella Genussekretariatet själva uppvisar liknande brister. Detta statliga forskningsinstitut har till uppdrag att stödja bara den forskning som kan visa att mäns och kvinnors skilda beteenden orsakas av socio- kulturella sammanhang.

Därmed utesluts medicin, naturvetenskap och psykologi ur forskningsfältet. Genussekretariatet har redan bestämt att könskillnader är socio-kulturellt bestämt. Frågan är bara att utreda på vilket sätt kön görs. Biologiska skillnader anses inte relevanta vare sig i akademin eller i de genusmedvetna förskolorna . Extremt könsgörande land.

Män är som vi sett redan från förskoleåldern enligt svensk statsfeminism präglade av patriarkala traditioner som måste bearbetas och kritiseras. Unga pojkar i Sverige får tidigt veta vilka maktstrukturer de representerar och vilka illdåd deras manliga förfäder har begått mot kvinnor i historien.

I några Stockholmsgymnasier fick unga män under obligatorisk skoltid år 2012 se den vänsterradikala statsunderstödda TUR teaterns bisarra pjäs SCUM manifestet (Society for Cutting Up Men) för att ytterligare upplysa dem om att deras blotta existens på jorden inte var önskvärd . Vissa av killarna grät efteråt och bad om ursäkt för sitt kön.

Miljoner delas ut till genusforskning som visar få underbyggda resultat. Norska sociologiprofessorn Eva Lundgren vid Uppsala universitet gjorde karriär under 1990-talet i Sverige utifrån två ovetenskapliga studier.

Hennes norska doktorsavhandling om religiösa ritualmord på barn sades studera patriarkala och våldsamma grupper inom norska frikyrkor och satanister men några offrade eller försvunna spädbarn kunde inte finnas av den norska polisen. Lundgren själv vägrade lämna ifrån sig sitt forskningsmaterial om de påstått dödade barnoffren.

Hennes andra studie Slagen dam handlade om svenska mäns potentiella benägenhet att våldta. Lundgrens slutsats var att alla svenska män är lika ursäktande av våld mot kvinnor, den så kallade normaliseringstesen av kvinnovåld.

För den forskningen fick hon en professur utsedd av den socialdemokratiska jämställdhetsministern Margareta Winberg och hyllades som en ny radikal feministisk forskare i medier, ledde konferenser om våld mot kvinnor och blev populär i departementskorridorerna. Men hennes slutsats var fel.

Vid en granskning av Uppsala universitet ett decennium senare visade en analys av hennes rådata att de män som begick våldtäkter eller slog eller hotade kvinnor uppvisade vissa tydliga drag; arbetslösa, unga, berusade.

Svenska kvinnor och män har bra arbetsvillkor med ganska stor frihet att vara föräldralediga eller arbeta mindre när barnen är små eller sjuka. Men att likt i de exempel som förts fram i detta avsnitt vilja driva in en kil mellan kvinnor och män utifrån en urspårad, statsunderstödd och ovetenskaplig feminism är inte angeläget.

Alternativ till den rådande statsfeminismen finns och de bör ges större utrymme . Annars förblir Sverige extremt.

För exakta referenser, köp boken Sverige 2020

Alternativa feministiska perspektiv och kvinnor som kritiserar feminismen

Annons

2 reaktioner till “GENUS OCH FEMINISM – UTDRAG UT MIN SVERIGEBOK”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s