Individer,grupper, främlingar, rasismer

Nedan följer en ganska lång rant om indisk rasism, främlingsfientliga somalier, svensk mesighet och vikten av att lita på sin erfarenhet. Jag tror på fullt allvar att det mesta kring den usla svenska (och europeiska, men den tar vi en annan ågn) invandringspolitiken kan lösas om vi pratar om den och dess problem inkl ev lösningar öppet, tydligt och med respekt för varandra. Vi måste bli bättre på att göra det och detta är mitt något långrandiga bidrag (som läsare av denna blogg vet har jag berört ämnet för med viss envishet)

INDISK RASISM

Vad jag först vill skriva om ang svensk rasism för att ge perspektiv är den rasism jag stött på och känner till. I Indien, som jag rest till sedan 1984, har en dotter på 3 år, och bodde och arbetade i under 2010, finns en verklig rasism som går i flera riktningar. Den jag mest stött på är den sydindiska fördomen om nordindien. Sydindiernas längre historia, deras helt skilda språk från hindibaserade nordliga språk och den invasion som de ca 1500 f Kr utsatts för från norr (dels av indo-européer (som vi delar kultur och språk med),dels av muslimer), gör dem annorlunda. Se vidare här och här.

Dessa sydindier som fanns i Indien ett par tusen år innan arierna kom anser sig ibland förmer än dessa nordliga grupper, dvs. våra kusiner om man säger så. Sydindier anser att nordindier är ytliga, affärsinriktade och inte har tillräckligt med kultur att vara stolt över. Att dessa nordindier är vitare är ingen fördel.

Nordindier å sin sida kan se ned på sydindier, särskilt de av låg kast och riktigt mörkhyade. Att vara mörk är oftast fel i det rasifierade Indien idag, där blekningsmedel används av miljontals för att se ut som européer. Vidare så finns rasism i alla storstäder (särskilt Delhi, Mumbai) mot de fattiga som tar sig dit, ofta nordindier från Bihar, Harayana och östra fattiga delstater. De sliter hårt och förtrycks pga sin ras vill jag påstå, även om deras fattigdom också bidrar.

Utlänningar ses med viss avoghet och misstänksamhet. Svarta afrikaner chikaneras öppet och jagas iväg öppet pga sin hudfärg. Araber tror jag man respekterar men också är misstänksamma mot. Kineser avundas man och gör narr av öppet i media osv. Överallt finns rasism, främlingsfientlighet i detta enorma land på 1,2 miljarder. Och det är fullkomligt normalt enligt de traditioner och gruppgemenskaper som finns i de mindre utvecklade länderna i världen.

Det normala i världen är alltså att vara skeptisk och ja, tyvärr, även rasistisk inför främlingar med annorlunda utseenden. Av undersökningen World Values Survey framgår att de folkrika kontinenterna Afrika, Latinamerika, Asien ligger till vänster i skalan dvs är mer traditionella och kollektivistiska. Kina avvika något i sin rationalitet men i tron på kollektivet är Kina som Indien. Det finns dock andra traditioner i dessa mindre utvecklade länder som innebär att man tar hand om de fattiga, gäster, gamla osv och kan göra nästan vad som helst för att vara hjälpsam. Men det utesluter inte en avoghet mot andra grupper och individer man inte känner igen eller litar på. Norden är för en region med mycket hög tillit, som fallit på senare år bland infödda och inte övertagits av utlandsfödda. Nima Sanandaji visade detta i en rapport för finska tankesmedjan Libera 2011

FRÄMLINGSFIENTLIGA FLYKTINGAR

Om vi ser till de grupper som anlänt till Sverige de senaste decennierna så skiljer de sig från de tidigare grupperna. Först kom yrkesarbetare från Sydeuropa, sedan politiska, ibland världsvana, flyktingar från Latinamerika, Mellanöstern Asien och Afrika. Dessa grupper hade antingen goda förutsättningar att bli som svenska yrkesarbetare eller en högre utbildning. Chilenaren fil dr Mauricio Rojas bästa exemplet på det senare, italienaren cykelbyggaren Antonia Grimaldi det förra.

Dagens invandrare har oftare sämre skolunderbyggnad, deras yrken efterfrågas inte och de kommer från mindre orter och landsbygd snarare än städer. Av de största avsändarländerna nu 2013 är Somalia det land vars innevånare har minst avslutad skolgång och läskunnighet. Gunnar Sandelin och KO Arnstberg skrev i sitt Newsmillinlägg 11 mars:

” Ett brett spektrum av invandrare har ersatts av i huvudsak asylsökande från muslimska länder som Syrien, Somalia och Afghanistan. Dessa asylsökande är illa rustade för ett liv i det utpräglat högteknologiska Sverige. Arbetsför-medlingens statistik visar att över 60 procent av de nyanlända och deras anhöriga högst har vad som kallas ”förgymnasial utbildning”. Det betyder att många är faktiska eller praktiska analfabeter, vilket gör det extra svårt för dem att hitta jobb på en arbetsmarknad där enligt Eurostat bara 2,5 procent av jobben är sökbara för dem.”

Dessa somalier, afghaner och andra från landbygden i lågt utvecklade länder har alltså inte varit politiskt aktiva, rest mycket, mött skilda folkslag osv. Syrien är ett undantag och bland det mest utvecklade landet med en 8000 tusenåriga historia. Men även där flyr alla huller och buller, landsbygdbefolkning och stadsbor.
Vad jag vill säga med detta är att de afghaner och somalier som nu kommer till Sverige har haft få förutsättningar att hantera nya människor, ny teknik osv. De somalier jag arbetat med i en grundskola Tensta 2994- 2005 hade högskoleexamen och kom från Mogadishu. Idag kommer folk direkt från områden där de bara litat p klanen av kända somalier. De har alltså en inbyggd rädsla för främlingar.

De somalier som sysslat med handel och vari i Gulfstaterna är inte många och bland dem finns också samma beredskap inför okända människor. När de hamnar i flyktingförläggningar visar de samma grupplojalitet som andra folk i samma situation och ibland kan konflikter uppstå dem emellan, och mellan somalier och andra folkslag.

Till detta kommer den historiska slavhandeln med svarta afrikaner som araber skött sedan tiden före Muhammed (632 e kr) och långt in i vår tid, ja i Sudan och Mauretanien pågår slavhandel fortfarande. De grupper från Mellanöstern som ska alltså samsas med afrikaner på våra förläggningar har 2000 år av exploatering och förtryck att bearbeta. Den arabiska slavhandeln var flera gånger större än den europeiska, den pågick längre och befästes i Koranen.

Sammantaget är det en grannlaga uppgift att göra moderna medborgare i välfärdsstaten Sverige år 2013 av afrikanska herdar och afghanska bergsbor. Att dessutom beskyllas för rasism när man påpekar problem och att dessa nya innevånare behöver integreras i modern tideräkning gör inte saken lättare.

RASISM I SVERIGE

Det är något mycket konstigt i debatten om rasism från svenskar mot utlandsfödda eftersom många talar som om Sverige skulle vara rasistiskt, vilket inte alls är fallet. I arbetsmarknad här och här och vår inställning till flyktingmottagande är vi mycket lite rasistiska och öppna även för att ta emot ännu fler (vilket jag motsätter mig men det är en annan sak).

Visserligen försökte Mona Sahlins handplockade utredare Massoud Kamali finna den strukturella svenska rasismen men han gick bet, Ingen vetenskapsman försvarade honom utom hans egna supporters och av Sahlins utredning blev inget, tack Jens Orback (S).

Vi bor i ett välvilligt och öppet land där rasism som jag sett den in på skinnet i Indien ligger mycket långt borta. Andra må svara för sig om de anser vi har ett problem med rasism men det finns mycket få fakta som tyder på detta. Däremot anser 60% av svenskarna att media ger fel bild av invandringen till skillnad mot EU snittet på 40 % (European Commission. 2011. Awareness of home affairs. Special Eurobarometer 380.)

Jag kan både anse att vi ska ta emot färre invandrare, som Gunnar Sandelin och KO Arnstberg visade ovan och inte vara rasistisk. Jag kan till och med vara motståndare till en islamisering av landets lagar, kultur och samhälle utan att vara rasistisk. Religion är som bekant ingen ras och att vara mot en vad jag anser totalitär politisk ideologi, vilket islam är till största delen, är inget annat än självklart försvar och förnuft. Därom är jag säkert oense med många, men en växande opinion finns mot islam i landet, och att skilja islam från islamism är inte alltid lätt. Mer om det en annan gång. Tillbaka till Indien jämfört med Sverige.

Indien är ett i grunden rasistiskt land, där t ex Kongresspartiets ordförande, den katoloska italienskan Sonia Gandhi, ifrågasätts pga sin hudfärg av vissa, men också hyllas. Ibrahim Baylan och Nyamko Sabuni har inte alls samma roll i svensk politik och etnisk mångfald förs fram som ett rekryteringsargument i alla läger och områden, vilket jag inte har något emot.

Jag gjorde en biografisk beskrivning av mig nyligen,som går ut på att ha familjeband med en sydindisk släkt, arbetat med integrationsprojekt och undervisat invandrare, och ha rest , bott, jobbat och studerat utomlands är ingen garanti för att man inte är rasist men för mig som gjort allt detta har jag mer kunskaper och erfarenheter och nyfikenhet på andra folk, länder och kulturer än många.

De sakargument som Sandelin och Arnstberg för fram är vad vi bör diskutera. Läs deras bok Mörkläggning och invandring, . I titeln finns de två delar jag kritiserar; den mörkläggning i media av invandringspolitikens brister, och den förda invandringspolitiken. Över till medias senaste överdrivna utbrott av sk svensk rasism.

REVA
Lite mer om sk svensk rasism. De senaste månaderna har media och demonstranter, vissa politiker i och utanför regeringen, beskyllt framförallt Stockholmspolisen för dess metoder att fastställa identitet och uppehålltillstånd via kontroller i tunnelbanan. Idag var det stor hyllning till författaren Jonas Hassen Khemiri för hans öppna brev till justitieminister Beatrice Ask.

Jag har tidigare skrivit om detta till stöd för polisen liksom socialdemokraten Widar Andersson.

Dagens text i DN var mer ett litterärt gestaltande av känslor vid ID kontroller än något sakligt inlägg. Victoria Wärmler, som driver bloggen Sockerbitar till kaffet, skrev om Hassen Khemiris inlägg på Facebook varur jag citerar med tillstånd:

” Alla dessa känsloargument som inte har med lagstiftningen eller sunt förnuft att göra. Polisen har till uppgift att utvisa alla dem som fått sin sak prövad men ändå inte frivilligt lämnat landet. Därmed begår de brott. Om man bortser från alla dessa förvillande känsloargument så är det så när man invandrar till ett annat land där man utseendemässigt skiljer sig från purbefolkningen, att den kontrolleras som kan antas uppehålla sig illegalt i landet – och det är inte främst eller alls de som ser ut som ”purbefolkningen”.

Det är ingens fel att det förhåller sig på det sättet och att vi ser olika ut beroende på varifrån vi kommer i världen eller har vårt ursprung, är naturligt. Det är inte rasism att konstatera att människor som inte ser svenska ut KAN uppehålla sig illegalt i landet. Vore jag japansk medborgare, och japansk polis eftersökte illegala invandrare, så skulle jag inte ta det minsta illa vid mig för att bli uppkollad – jag ser ju inte ut som en japan, så vad förväntar jag mig? Glädjen vore ju isf större att kunna bevisa för dem att jag har rätt att vara där, att jag är medborgare, ”jag är grön”.

Fri rörlighet utplånar inte utseenden. Snarare komplicerar fri rörlighet en sådan sak – exempelvis för polisen som har till uppgift att utvisa dem som olagligen befinner sig här – och det är inte främst de som ser svenska ut som den misstanken omfattar.

Artikeln av Hassen Khemiri i Dagens Nyheter är exempel på utstuderad emotionell utpressning, i syfte att låta varenda en som vill leva på svenska befolkningen, arbeta svart eller begå brott, uppehålla sig här utan att bli ifrågasatta och utan att en enda en ska kunna ha moraliska invändningar mot ett omfattande och skapat problem som går emot landets egna intressen. Det är väl snarare rasism att kräva villkorslös attityd av en urbefolkning som sliter för att upprätthålla välfärd, lag, ordning och trygghet för så många som möjligt. Man försöker försätta just DEM i vanmakt och utan möjlighet att kunna försvara sina egna och landets intressen mot illegal verksamhet som undergräver resurserna för alla dem som är födda här och som lagligen givits rätt att vara här.

Det går bra att bidra med alternativa förslag i debatten om hur man kommer åt illegal invandring – och problemen som följer på sådan- och hur man kan avvisa de som uppehåller sig olagligt i landet UTAN att kontrollera de som åtminstone ser ut som målgruppen. Finns inga, eller? Problemet skapas naturligtvis inte av svenskar befolkningen, av lagen och av polisen, utan av de som stannar kvar i landet utan rätt att vara här.”

Dick Erixons arga inlägg samma dag visade också på vilka krafter som gynnas av anklagelser om rasism.

En tidigare afghansk minister som nu fått asyl i Sverige ser inte alls Reva som något märkligt och välkomnar mer kontroller för att stävja muslimsk extremism. Se här

Det finns inte något mer att tillägga annat än Reva och personers utseende hör ihop, liksom andra beteenden och folkgrupper. Romer och hyrbilsuthyrning till exempel.

ROMER
Allan Schwartz, rom men inte offer för det, vill inte veta av den nederlåtande behandling hans folkgrupp fått i ett betänkande av Maria Leissner 2010:

”Så som framkommer i betänkandet vill Leissner att man ska kasta en anklagande syndabocksmantel på det svenska folket och få svenskarna att erkänna övergrepp, rasistiska illdåd etc. Detta ska ske genom en ”sannings- och försoningskommitté”, som Leissner vill driva fram. Först därefter – så att Leissner ska ha en uppgift under lång tid framöver – ska det ”byggas broar” mellan romerna och majoritetssamhället.
Men detta är Leissners önskemål, inte vårt. Vi romer tar avstånd från hennes krav på en sannings- och försoningskommitté och en massa av hennes uttalanden liksom från hennes vilja av att smutskasta det svenska folket! Vi förundrar oss också över att Leissner återkommande vill göra oss romer till offer där vi utmålas som inkompetenta och underlägsna människor, som behöver ledas av statliga svenska tjänstemän med henne i spetsen.”

Romer framställs som oskyldiga lamm och svenskar som vargar. Saken är betydligt mer komplicerad. Romer har oftast själva velat hålla sig utanför det svenska samhället, och talet om marginalisering är i lika hög grad tal om självmarginalisering. Handel med hästar, bilar och på senare år handel med mer avancerade ting vid sidan av bidragsmottagande har gjort vissa av dem inställda till svenskar och myndigheter med förutsättningar att ta ut så mycket som möjligt utan att ge tillbaka.

Schwartz egen beskrivning av romernas inställning till svenskar bekräftas i etnologiprofessor KO Arnstberg forskningsstudie 1999:

”Den romanska kulturen är tvärtemot mycket stark och fenomenalt skicklig att överleva som en sammanhållen kultur trots att samhället förändras. Alla experter har grovt underskattat romernas vilja att låta sig försörjas av sociala bidrag men definitivt inte avstå från sin egen kultur.
Romerna skapar en motkultur mot den svenska, mot gajés (svenskarna), för att absolut inte integreras och därmed förlora sin identitet. Det får till följd att romersamhället egentligen inte accepterar att dess medlemmar går i gajés skolor och inlemmas i arbetslivet. Den som gör det riskerar att stötas ut ur den romerska gemenskapen. Det är helt acceptabelt att ta bidrag för en viss tids utbildning, stöd för anställning under viss tid osv men bara som ett sätt att försörja sig.”

Varför detta är intressant är inte bara för att den osynliga svenska rasismen problematiseras utan för att 2012 års mediedrev på bensinstationer och biluthyrningsfirmor rasade amok. Vad jag vet gjordes aldrig någon undersökning OM romer hade misskött sina hyrbilar, men media med SR i spetsen gjorde allt för att underbygga att rasism var anledningen till att bilar nekades romer. Men en god journalist hade grävt vidare i den statistik som visade på ett mönster. SR skriver:

”Sveriges Radio undersökte 65 bensinstationer i landet och 22 av dem sa nej till romerna trots att det fanns fordon att hyra ut. Först fick testpersoner, samtliga klädda i traditionella romska kläder, gå in på en bensinstation och fråga om de kunde hyra en bil. Där det blev nej, gick en reporter in och ställde samma fråga.
Av de 22 bensinstationerna som vägrade att hyra ut fordon till romer var hela 15 från bensinbolaget Statoil.”

Om detta mönster kunde beläggas vilket står klart för alla kan man dra slutsatsen att hyrbilsuthyrare är rasistiska eller att romer har misskött sina bilar och kontrakt med påföljd att de nekas. Om det senare ska kallas rasism är oklart för mig. Ingen vet något om bakgrunden till att romer nekas hyra bilar om man inte våga fråga efter dessa tydliga fakta med många nekanden och ett tydligt mönster. Vi och media kan gissa och anta att alla i hyrbilsbranschen är onda och inte gillar romer men de vill säkert tjäna pengar som alla andra och utgör säkert ingen särskilt rasistisk yrkesgrupp. Tvärtom måste de kunna hantera alla som kliver in på macken, med den reservationen att vissa individer och grupper kan bete sig illa om de gjort det tidigare.

Om varje hyrbil måste tvättas extra, inte betalas alls eller lämnas in i tid kan det vara en förlust att hyra ut till de personer man misstänker kommer missköta sig. Om dessa ofta är romer, ja, slutsatsen blir att de bör hållas från fler bilar tills de sköter sig. Att gå med förlust ett par tusen/bil/tillfälle är ingen bra affärsmetod.

Det finns vad jag kan se tre lösningar som ev kan reglera biluthyrning:
1) romer får betala extra,
2) alla får betala mer,
3) högre deposition.

Nr 1 är klart rasistisk även om den med mitt resonemang skulle vara rationell. Idag får unga män i storstäder högre bilförsäkringspremier än andra pga deras höga krockfrekvens åren efter körkort och under 25 år. Men 1) går inte att försvara på samma sätt. Nr 2) innebär att alla skötsamma förhyrare betalar extra för de som missköter sig. Inte bra heller men kanske oundvikligt. Nr 3) skulle göra kraven högre på samtliga vilket ev skulle stöta bort de misskötsamma, förutsatt att de har mindre kontanter än andra, vilket ibland är sant men inte alltid.

Kontentan av detta sorgliga ang romer och övriga proportionellt höga invandrares kriminalitet (fö utgör romer inte de särskilt brottsbenägna utan Mellanöstern och Afrika dominerar) är att rationella sannolikhetskalkyler bör åtminstone beaktas. Om det innebär en förlust att hyra en bil till en rom men också att företaget för dåligt rykte pga medias rapportering innebär det ett dilemma som journalisterna tagit upp. Bilden hade blivit så mycket mer komplicerad då.

För att vända tillbaka till de 115 000 årligen anstormande lantliga nya innevånare vi tar emot så innebär transaktioner och kontakter i ett högteknologiskt och relativt kosmopolitiskt samhälle som Sverige att dessa måste kunna visa serviceanda, bemöta nya människor, hantera en mängd nya begrepp osv för att kunna anställas. Samma sak där: Kan en analfabet eller någon med stor ovana vid andra folk och nya kontakter inte klara av uppgifter som ett anställning kräver betyder det inte att rasism är anledningen till att personen inte anställs. En expedit måste kunna besvara frågor etc. Allt detta blir märkligt att hantera om vi inte får ta upp.

Den nedtystade rasism som finns mellan olika invandrargrupper och mot svenskar är lika stora, om inte större som den mot invandrare från svenskar. Men av Bengt Westerbergs utredning talas inget om dessa två andra former av rasism, bara den senare som gör att svenskar kan beskyllas för rasism. Märkligt med tanke på att vi är de mest moderna innevånarna i detta land med minst erfarenheter av slaveri och förtryck beroende på etnicitet (vanligt melan Afghanistans (och Irans) skilda folkgrupper t ex).

SLUTORD
Dels är vi gruppvarelser, dels lagrar vi erfarenheter och bygger mönster. Att svenskar väljer att bo bland och umgås med svenskar är inte konstigare än att somalierna trivs i Rinkeby. Se vad en invandare anser här.

Att en kvinna eller ung man inte bör gå ensam berusad genom natten beror på en kalkylerad risk för överfall. Har de hört om andra som blivit antastade eller slagna så drar de slutsatsen att de inte bör tjafsa med någon i korvkön vid Zinkensdamm på Södermalm halv tre osv. Erfarenheterna lagras till mönster. Nej inte alla romer eller invanrdare eller de med sk osvenskt utseende är kriminella men det finns mönster som oundvikligen gör respekteras. Etnologen Maria Bäckman skrev en hel studie om hur svenskar beter sig i invandrartäta områden, Miljonsvennar. Samma sak där. Det finns mönster, t ex att blont hår avviker och tyvärr eggar till sexuella inviter.

Dessa forskare och andra vanliga medborgare gör iakttagelser och drar slutsatser om folk, beteenden, rimliga utfall av handlingar, sannolikhet för en vinst eller förlust. I dessa inre och bland vetenskapliga resonemang ingår etnicitet, hudfärg, ålder, kön etc. Forskare kritiska till vad jag står för (Los Reyes, Mulinari m fl) drar motsatta slutsatser om grupper, ideologier och sk intersektionalitet. De har dominerat samtal och forskning om invandring i decennier. Arnstberg och Sandelins bok kommer göra dem obsoleta om de inte redan förstått det.

Som jag skrivit tidigare tror jag på en förändring mot ett mer öppet samtal om dessa kontroversiella ämnen, rasism och invandringspolitik och om allt annat som vi vill tala öppet om. Och vi kan till och med skratta åt eländet med påstådd vardagsrasism och strukturer. Amerikanen Ramz Paul har tröttnat på hyckleriet med affirmative action och gör komediinslag om dessa allvarliga men politiskt korrekta ämnen på YouTube som får avsluta detta inlägg. Jag ler med honom och snart gör ni det med.

Annons

4 reaktioner till “Individer,grupper, främlingar, rasismer”

  1. Mycket är bra i din text men det är ju vissa felaktigheter som jag ser ser det. Khemiris text handlade itne bara om idnetitetskontroller utifrån Reva-perspektiv utan om hans personliga upplvelser av att som person med utländskt utseende känna sig misstänkliggjord i olika sammanhang (i affärer, i kontakt med polis). Jag tycker nog inte heller att man kan tolka hans text som att den har till ”syfte att låta varenda en som vill leva på svenska befolkningen, arbeta svart eller begå brott, uppehålla sig här utan att bli ifrågasatta”. Men där läser vi väl den olika antar jag.
    Jag tycker också att det är en alldeles grov generalisering som du gör när du genom guilt by association gör en grupp amänniskor av personer utan uppehållstillstånd som arbetar svart för sin försörjning och knappast kan sägas leva på den svenska befolkningen och de som begår brott. Det här är som jag ser det två grupper där den förstnämnda enbart föjer en mänskliug hedervärd insinkt att vilja skapa ett så gott liv för sig och sing familj som är möjligt genom eget arbete utan att ligga andra till last eller begå några brott.

  2. En hygglig och helt oantastlig analys. Hoppas att Beatrice Ask blir briefad efter dessa linjer när hon nu i TVs morgonsoffa skall möta dagens kulturhändelse i DN, där känslopjunket fått ett ansikte- inte ett öga torrt…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s