Inget åtal mot Sjunnesson

Min advokat ringde nyss och meddelade att åklagaren har lagt ned förundersökningen. Jag har begärt att få ta del av den, men inte fått besked ännu.

Tack alla som stöttat mig. Jag är säker på att folkopinionen avgjorde beslutet att lägga ned ev åtal.

Dags för en ny tryckfrihetskonferens hösten 2018, 252 år efter den svenska Tryckfrihetsförordningens instiftande 1766.

Annons

42 reaktioner till “Inget åtal mot Sjunnesson”

 1. ”­Ja, jag tycker vi är alldeles för fega och okritiska mot religionen, som fortfarande högaktas som något fint i Sverige.”
  / Johan Ehrenberg, Chefredaktör för tidningen ETC, författare, som svar på frågan ”Blir det en bättre värld utan gudar?” (Metro 15 augusti 2005) enl. http://www.ateism.se/kandisar.html
  Kanske kan vara användbart för dig, Jan? Kanske kan du få in en religionskritisk artikel i ETC där kampen mot den s.k. ”islamofobin” numera är ganska intensiv? De säger sig vilja föra ”debatt” i alla fall.

 2. Denna grupp ”Näthatsgranskaren” vars tydligen enda(?) syfte är att anmälda inlägg till särskilda.”hatbrottsåklagare”. Finns ngn statistik på hur många anmälningar de gör, hur många som fälls,läggs ner etc ? Hur stort ekonomiskt stöd får de av staten? När bildades den och på vems initiativ?

 3. De som åtalas för påstådda brott har väl rätt till advokat på skattebetalarnas bekostnad ? Gäller inte samma för HMF-mål ?
  Borde bli en stor marknad för advokater som specialiserar sig på HMF-mål.
  KTH-studenten Felix (som anklagades för rasism mm) berättade att han fått hjälp av en advokat som ställde upp gratis. Advokanten såg en möjlighet att marknadsföra sig inom en ”framtidsbransch” (HMF-mål).

 4. Grattis! Går det inte att åtala Näthatsgranskaren för häxjakt eller något annat så att han slutar med dessa förföljelser? Detta måste få ett slut! Anmäl alla inblandade vi måste statuera exempel!

 5. Nu blir jag kränkt. Hur någon i sekten kan vara kränkt av fullt normal piskning kan jag INTE förstå, men att människor avbildats är givetvis helt förfärligt. Så bör vi inte ha det i ett anständigt land!
  Piskrapp i stupstock, som gör att du känner ånger och skam vore givetvis lämpligt! 🙂

 6. Hallå Sjunne!

  Jag jobbar som åklagare och tycker att polisens och ansvarige åklagarens agerande är bedrövligt i detta fall.

  Ja, jag har lyssnat till den av dig publicerade ljudfilen från förhöret och anser som professionell i åklagaryrket att de frågor du får av poliserna är oerhört intetsägande och bortom all relevans för delgivning av misstanke för ett så pass allvarligt brott som hets mot folkgrupp.

  Jag tycker helt enkelt att du borde anmäla de inblandade rättsfunktionärerna, såväl polis som åklagare, för tjänstefel. De har uppenbarligen inte haft ngn som helst grund för sina misstankar (de menlösa frågorna du fick under förhöret talar med all önskvärd tydlighet för detta), utan helt gått på den politiskt drivna s.k. “Näthatsgranskarens” uppgifter dragna ur hans egen röv.

  Paragrafen om tjänstefel lyder som följer:

  “20 kap. Om tjänstefel m. m.

  1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

  Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

  Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

  Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).”

  Åsidosättandet i detta fall är att åklagare och polis har delgett dig misstanke om allvarligt brott utan att de på objektiva grunder haft skälig misstanke för brottsmisstanken. De sitter ju bara och spekulerar om vad som kan tänkas vara ett HMF-brott under förhöret. De vet ju knappt vad de ska fråga om. Att det var fråga om satir måste ju ha varit uppenbart, inte minst för en ngt så när nogräknad åklagare, redan från början (Rabies & Sjövild o.s.v.)

  Slarvigt och sopigt agerande från brottsbekämpande myndigheter skulle jag vilja påstå. Ett åsidosättande av vad som gällt för uppgiften helt enkelt.

  Ringa brott kan det inte vara. Genom att kallas till förhör och delges misstanke som saknar grund måste man anses lida men och obehag som inte är obetydligt.

  Jag hoppas du anmäler. Det är dags nu att sätta stopp för detta DDR-samhälle och att ge dess supporters en rejäl tankeställare.

  Bästa hälsningar

  V

   1. Börja med att snacka med din advokat. Annars kan kanske jag ge dig goda råd om vem som kan ta sig an uppdraget. Jag tror det kliar i fingrarna hos många dugliga jurister i min bekantskapskrets.
    Du har min mailadress.
    Hälsningar
    V

 7. Ett (S)krämskott mot oliktänkande!
  Kan vi hoppas att det blev ett (S)jälvmål?

 8. Förhoppningsvis går inte det här fallet i träda. Bara att bli kallad till förhör för en sådan skitsak är ett grovt rättsövergrepp. Enligt min mening är det en form av olaga hot utövat av staten.

 9. Grattis, Jan Sjunnesson! Du vann, Näthatsgranskaren förlorade, men det är skrämmande att det gick så långt att det blev en förundersökning för ”hets mot folkgrupp”.

 10. Falsk tillvitelse Brottsbalken 15 Kapitel 7 §….. Misstänkt gärningsman?
  #Näthatsgranskaren! 😎

 11. Som jag tänkte! Grattis! 🍸🍷🌸🌹🌻🌼🍀🌞
  Och glöm för all del inte att framställa anspråk på ersättning för inställelse och advokatkostnader samt slitage på skolsulor för transport till den Stora Inquisitionslokalen hos Länsman! 😆😎

 12. Grattis!
  Går det inte att anmäla, anmälaren? För vad ska det inte kosta sammhället alla dessa anmälningar, med åklagare polisförhör m.m. och tid som kunde läggas på andra viktigare brott. / Johan

 13. Grattis!
  Men som jag skrivit i andra forum, blandade känslor. Lite synd att de inte gick vidare och fick skämma ut sig i en uppmärksammad process. Vi skulle behöva ett riktigt högprofilcase för att få slut på de här dumheterna. Men yttrandefrihetens fiender är för hala och ryggradslösa. De kommer fortsätta att jaga småfisk. Syftet är att klämma dit Asta i Löddeköpinge för att tysta Svensson. En handfull dissidenter kommer alltid finnas för PK-sekten att hantera men Svensson måste hållas på mattan. Annars är de illa ute. Baksidan av detta case är att det sänder en tydlig signal till Svensson att det har betydelse vem du är, hur tungt stöd du kan uppbringa, detta har betydelse för vad du har rätt att yttra.
  Så det är viktigt att ni som har medial plattform, att ni fortsätter uppmärksamma de små casen, retweeta och visa stöd.

   1. Jan
    Föreslår att du anmäler anmälaren för falsk tillvitelse. Hjälper dig gärna att formulera en sådan anmälan. Mvh Mattias Nygren, ex polisman.

 14. Som jag tänkte! Grattis! 🍸🍷🌸🌹🌻🌼🍀🌞
  Och glöm för all del inte att framställa anspråk på ersättning för inställelse och advokatkostnader samt slitage på skolsulor för transport till den Stora Inquisitionslokalen hos Länsman! 😆😎

 15. Hoppas ändå att du lärt en viktig läxa och att du tänker dig noga för innan du gör något liknande igen. Frågan är ju hur mycket ett antal likes på den egna facebooksidan egentligen är värd.

   1. Detta är en nyttig påminnelse om att de svenska lagstiftarna faktiskt har formulerat en alldeles utmärkt lag, som ser saker och ting ur ett helt annat perspektiv. Låt vara att det är ett fullständigt främmande synsätt för många på denna blogg. Ingen är förvånad över detta. Det lär hur som helst dröja innan något liknande inlägg dyker upp hos Sjunnesson igen. Lagen fungerar ju preventivt, vilket enbart är av godo.

  1. Eller så fortsätter vi att med förenade krafter belysa och ta starkt avstånd från grymhet som stening av kvinnor och tortyr och bestraffning av oliktänkande. Vi som lever i demokratiska samhällen får inte stå tysta och passiva, vi måste stå upp för de som lever i Iran och Saudiarabien där dessa människor inte har någon talan, ingen röst.

   1. Det går alldeles utmärkt att ta avstånd från allt det som du beskriver utan att för den sakens skull riskera att överträda lagen. Om man däremot är besjälad och uppfylld av avsky mot en viss religion eller rent generellt personer med viss kulturell bakgrund, är det uppenbarligen lätt att gå över gränsen. I den meningen fungerar den svenska lagen utmärkt, då annars hela folkgrupper skulle kunna riskera att utsättas för missaktning. Det lär knappast vara ett samhällsklimat som du skulle vilja leva i. Hoppas jag.

   2. Det är ett samhällsklimat vi redan lever i. Vita, män och framför allt vita heterosexuella medelålders män utsätts dagligen för missaktning från samhällets toppar. Ett strålande exempel på detta var Åsa Romsons Almedalstal för några år sedan. Åsa Romson polisanmäld. Den anmälan ledde dock ingen vart, trots att hennes missaktning inte på något vis var satirisk utan uttrycklig, och hon ägnade sig nästan en halvtimme åt att hetsa mot vita män på bästa sändningstid i TV.

 16. Glädjande! Jag har lagt ned ned mycket tid med att sprida info om problemet och det lönade sig tydligen 🙂

 17. Hej, Sjunne! Kan inte åklagarmyndigheten och polisen ta ett snack med den s.k. Nätgranskaren, en i grunden tragisk figur.

  1. Næthtsgranskaren år ett tjugotal personer, varav en är en fd.polis, en eller flera jurister och eller juridikstuderande, flera förståndshandikappade och kanske en systemtekniker, applikationsdesiger eller dylikt.

   De leverarar anmälningar på löpande band, och bryter säkert Facebooks regler samt det nye direktivet som börjar gälla om några dagar.

   Så, vi lär nog inte höra något mer om dem när deras hög av anmälningar har avverkats. Falsk tillvitelse blir det knappast snack om, så länge åklagaren ser ett möjligt brott. Åklagareren är typisk en oattraktiv kvinna missnöjd med vad livet har gett henne.

   1. ”Åklagareren är typisk en oattraktiv kvinna missnöjd med vad livet har gett henne.”
    Nja, inte typiskt om du menar regelmässigt/frekvent/generellt. Många svenska åklagare av kvinnligt kön är väldigt attraktiva. Jag tror inte heller de är särskilt missnöjda.
    Missnöjda är dock många män som förbigås vid rekryteringar till högre och mer välbetalda tjänster. Där är det numera endast kvinnor som gäller. Attraktiva eller oattraktiva spelar mindre roll.
    V

Lämna ett svar till Nyfiken Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s