Eländets ekonomi alla bör känna till

Papperslösa

Eller hur det kommer sig att du borde sluta arbeta.

Nu ska vi se om vi förstår hur regeringen i mars 2013 tänkt om de som kommit hit olovandes och är i behov av vård, inte bara akut utan även annan vård som inte kan anstå. Människor som utan tillstånd vistas i landet, dvs illegala utlänningar/irreguljära migranter/papperslösa (förutom de asylsökande som vistas här lagligt) ska erbjudas fri akut tandvård och annan vård (förutom 50 kr patientavgift).

” Av förordningen om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar följer att asylsökande ska betala 50 kronor för läkarvård och 25 kronor för annan sjukvårdande behandling. Förebyggande barna- och mödravård och förlossningsvård är avgiftsfri. För sjukresor utgår en avgift med högst 40 kronor och för ett receptskrivet läkemedel ska en avgift utgå med högst 50 kronor.” S. 47
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Prop. 2012/13:109

Svenska medborgare som arbetat och betalat skatt i hela sitt liv får punga ut med tusentals kronor för samma behandlingar. Om alliansregeringen och miljöpartiet får igenom detta förslag, vilket de tyvärr kommer få med S och V stöd i riksdagen, så kommer folk bli än mer förbannade än de är nu. Vän av ordning kanske tror att vi bara följer FN regler men varje land har full rätt att begränsa vård till de som har rätt att vistas i landet, t ex asylsökande som ej fått avslag, de med uppehållstillstånd m fl. Att regeringen och MP genomdriver detta och än mer oklar invandring ändå är illa. Men det finns värre saker.

ARBETE LÖNAR SIG INTE
Vad som är än värre är att pensionärer inte får ut mer i pension än bidragsmottagare. En socionom som arbetat i 40 år berättade för Göteborgs-Posten i april 2012 att hon inte fick ut mer än sina klienter som inte arbetat utan tagit emot bidrag.
Eftersom utlandsföddas andel som mottagare av ekonomiskt bistånd är väsentligt större än infödda, är det inte fel att hävda att en inrest med tillstånd som inte arbetat får vid 65 år lika mycket i ersättning som en som arbetat. Trist att påpeka detta och jag önskar att fakta inte var så uppenbara men tyvärr är detta sanningen. Fakta i sig kan leda till misstänksamhet och förakt för utlandsfödda men att tiga om det gör saken värre.

Kvinnan i exemplet hade varit hemma några år med småbarn och gått i pension vid 63 år men inget av detta är märkligt och hennes ställning som högutbildad socionom är snarare medelklass. Hon hade alltså lika gärna kunnat stanna hemma och tagit emot bidrag, naturligtvis med hänsyn till arbetsmarknadens förfogande och enligt socialtjänstlagen vilka alla bidragstagare måste respektera. Kanske alla arbetande ska stanna hemma och ta emot bidrag för någon skillnad lär det inte bli mot de som väljer att slita ut sig, särskilt lågbetalda kvinnor i offentlig sektor.

SOCIALA AVGIFTER, INTE INDIVIDUELLA
En vanlig svensk löntagare får ut cirka 35 % av den lönesumma han/hon drar in till sin arbetsgivare. Resten går till skatt, sociala avgifter och moms. Dricker man alkohol, brukar tobak och kör bil tillkommer punktskatter men i stort sett försvinner2 /3 av din lön till obligatoriska avgifter och skatter. Du kan inte avsäga dig kollektivavtal även om du inte är medlem och varje arbetsgivare måste betala in dina sociala avgifter/arbetsgivaravgifter. Av dessa utgör ¼ ren skatt, den sk allmänna löneavgiften. Finansminister Anders Borg höjde den 2007 och nu är den på 9 % på din lönesumma. Den går rätt in i statsbudgeten och är inte kopplad till några sociala förmåner.

Inte heller de övriga sociala avgifterna är kopplade till dina individuella förmåner utan staten kan höja eller sänka ersättningar alltefter läge. Hade du haft kontroll över dessa avgifter och skrivit under ett avtal med t ex försäkrings-eller hälsovårdsbolag hade du kunnat gå till civilrättslig domstol om du ansåg att de inte betalat ut vad ni kommit överens om. Icke så med Statens Pensionsverk, Försäkringskassan osv.

Men visst kan man flytta runt sina pengar lite, även om de är få. Nationalekonomen Andreas Bergh tror att vi kommer se fler flexibla lösningar i dessa avgifter framöver, vilket vore välkommet. Sjukförsäkringen kan t ex vara kort men hög eller längre och liten alltefter önskemål, som delvis skett med premiepensionsdelen. PPM är dock inte populärt men dagens pensionssystem med dess bistra framtid är knappast det heller.

SVENSKAR OCH UTLANDSFÖDDA ARBETAR MINDRE
Eländet verkar inte ta slut om vi ser till siffror över arbetade timmar. Om de utlandsfödda kunde öka sin andel arbetade timmar tror många att situationen skulle förbättras men tyvärr räcker det inte. Invandrare som arbetar får jobb för att svenskar börjar arbeta senare och slutar tidigare. Totalt sett sjunker alltså andelen arbetade timmar i landet.

Ekonomen Jan Tullberg:
”Vi har alltså inte haft en brist på arbetskraft utan invandrarna har beretts plats på arbetsmarknaden genom att svenskar börjat arbeta senare och slutat tidigare./…/
En lägre förvärvsbenägenhet bland invandrare än bland svenskar är alltså inte det enda problemet. Att sysselsättningen är lägre bland invandrare står inte i motsättning till att den sjunker bland svenskar, utan båda dessa faktorer slår naturligtvis på genomsnittlig materiell standard. Invandringen har bidragit till att förvärvsverksamheten minskat bland svenskar och vi avlägsnar oss alltmer från den fulla sysselsättning som de flesta bekänner sig till som vision.”

S. 54- 55, Ekonomisk Debatt, årgång 39, nr 1. 2011

Se även inlägg och bok Invandring och mörkläggning av KO Arnstberg och Gunnar Sandelin.

Jag önskar att alla kunde tala mer om dessa strukturella problem i vår ekonomi. Vi betalar in så otroligt mycket med världens nästa högsta skattetryck, men får ut så litet. Samtidigt bjuder vi på förmåner som få andra länder anser sig ha råd med. Eländes elände.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s