Inställda essäer och oskrivna utfall

För sju år sedan planerade jag att skriva  sex-sju skriftsamlingar med korta essäer och kåserier inom teologi, humaniora och samhällsdebatt.  Storslagna planer som delvis realiserades. Serien skulle heta Essäer och utfall, del I-VII. Här är de planerade infallen, varav några publicerades i mina textsamlingar Pedagogik och polemik, Philosophy papers, Livsvatten och Tryckt och otryckt, här … Fortsätt läsa Inställda essäer och oskrivna utfall

Societetens drogromantik, Bellman, Lundell och vi andra

Klarar överklassen att leva bohemiskt utan större problem medan övriga klasser klarar sig sämre? Antagligen. Men vi pratar sällan om detta faktum. Sveriges liberala och tidvis revolutionära kulturliv har sedan länge visat upp bohemliv som något önskvärt och underhållande utan att riktigt beakta avigsidorna och misären för vanligt folk. En Vreesvijk här, en Afzelius där, … Fortsätt läsa Societetens drogromantik, Bellman, Lundell och vi andra

Venusvetenskap del 1

VENUSVETENSKAP: DEL I Den akademiska forskningen har kört fast i genusvetenskap. Det är dags för alternativ. Venusvetenskap är en äldre forskningsinriktning med rötter i Platon och med relevans för dagens könskrigare, incelibater, CSI/CSR/CIS, Generation Z och de som insett den mediokra nivån hos genusvetarna. Venusvetarna är inte skadeglada utan kommer bara säga till genuskommandororna att … Fortsätt läsa Venusvetenskap del 1

Intryck och texter från Köpenhamn 1982

Utdrag om min Danmarksvistelse från min självbiografi Ett förhastat liv. Länkar till texter längst ned. Min danska är tack vare mitt engagemang i Trykkefrihedsskelskabet fortfarande rätt intakt i tal (26 min in) och skrift . — ”1982 flyttade jag till Köpenhamn efter att ha mött danskt kultur- och samhällsliv på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö sydväst om … Fortsätt läsa Intryck och texter från Köpenhamn 1982

Tre amerikanska författare – Mailer, Didion, Wolfe – om hipstern, hippien, frasradikalen

Tre amerikanska författare- Mailer, Didion, Wolfe – om några populärkulturella och avvikande gestalter från 1950-tal till 1970-tal; hipstern, hippien, frasradikalen Inledning: USAs roll som svensk förebild kan inte överskattas och vad som hänt och debatterats om över Atlanten påverkar oss, ofta några år senare och omtolkat, men otvetydigt.  Den ungdomskultur som började med jazzen på … Fortsätt läsa Tre amerikanska författare – Mailer, Didion, Wolfe – om hipstern, hippien, frasradikalen

Degenerationer fram till 90-talisterna

Ibland tror jag vissa åsikter och beteende kan generaliseras. Då förfaller jag till följande hypotes: 40talister Födda på 40talet enligt den term som Ludvig Rasmusson, född 1936, lanserade i sin bok 40talisterna De gjorde uppror mot sin föräldrageneration som slitit ihop ett strävsamt folkhem under kriget när dessa baby boomers (amerikansk term för 40talister, och … Fortsätt läsa Degenerationer fram till 90-talisterna