Kategoriarkiv: Praktiska förslag

Lyssna på Mona Walters inställda föredrag

Rinkeby Folkets Hus avbokar

Uppdaterat kl 21, 15 juni:

SVT och DN sprider en uppfattning att föreningen Fri Folkbildning har fel värdegrund, men att Mona Walter är ok. Jag tror att om de kunde somaliska så att de förstod vad hon säger i sin video skulle de kanske vända på oss, eller i vart fall skandalisera oss båda.

Mona är mycket hård i sin kritik av islam och kan så mycket mer, men det fattar de inte, så klart. De vill få den vite Sjunnesson att vara ond och den bruna Walter god. Rasism av den korrekta sorten. Hennes budskap på svenska och engelska. Hom kommer tala i Rinkeby oavsett mig.

Se krönika 23 juni 2015i Avpixlat

/slut på uppdateringen

***

Den fd muslimen Mona Walter skulle ha talat om religionsfrihet och demokrati idag måndag den 15 juni i Rinkeby Folkets Hus, men mötet ställdes in i sista stund. Här finns en video vi spelade in i förväg.

Folkets Hus hänvisar till att föreningen Fri Folkbildning som jag leder ”är en exkluderande rörelse som inte delar folkets hus och parkers värdegrund om alla människors lika värde.”

Vad de fått detta från vet jag inte, men Sveriges Radios inslag gjorde allt för att få SD stämpeln att fastna på Mona Walter, vilket nog var huvudorsaken till avbokningen. De frågade visserligen Folkets Hus varför mötet ställdes in, men kunde inte dra slutsatsen att de själva med sitt inslag bidragit till att piska fram lokala hot och hat.

Mona Walter lever redan med skydd och på hemlig ort, vilket Sverige Radio knappast har underlättat med sin rapportering. Nyheteridag försökte men kom inte längre.

En intressant bieffekt av Mona Walters inställda föredrag är att ett annat föredrag med en islamistisk hatpredikant i veckan ställs in av Folkets Hus i Rinkeby.

Detta hade knappast skett om inte Per Gudmundson uppmärksammat predikanten på sin blogg innan helgen och om Mona Walter inte hade försökt berätta om sin väg från islam.

För er som kan somaliska finns en förhandsinspelad intervju med Mona Walter https://youtu.be/mHASKbY_0wEr

Mona Walter

Mina föredrag om den Sverigevänliga folkrörelsen

image

Våren 2015 håller jag öppna föredrag för alla intresserade:

16 april om att bygga en Sverigevänlig folkrörelse. Inspelning på YouTube

13 maj om industrinationen Sverige och den Sverigevänliga folkrörelsen länk

9 juni om det extrema Sverige och den Sverigevänliga folkrörelsen

 

Kl 19 sal Gästabudet i Hartwickska Huset, St Paulsgatan 39, Södermalm, Stockholm.  T-Mariatorget. Gratis inträde men lägg gärna en slant.

Arrangör är föreningen Fri Folkbildning, där jag är ordförande. Gå gärna med om du vill stödja  oss.  Välkommen!

 

Motionsutkast om religiös specialkost i kommunal verksamhet

 

8277297_orig

Detta utkast av Joakim Sjögren i Örebro till en motion i valfri kommunfullmäktige i landet, eller kanske landstingsfullmäktige om religiös specialkost serveras till ovetande på sjukhus och äldreboende, bör intressera Sverige- och Kristdemokrater lika väl som ateister och förnuftiga medlemmar i alla partier. Lycka till:

”Mer tydlighet kring religiös specialkost i kommunal verksamhet

Frågan om religiös specialkost i kommunal verksamhet har varit mycket omdiskuterad, inte minst sedan det visat sig att exempelvis förskolor har serverat ritualslaktat kött utan att begära samtycke från, eller ens informerat, barnens föräldrar.

Det finns många ståndpunkter i debatten – vissa ser inte problemet med att religiös specialkost serveras till ovetande barn och brukare, medan andra tycker att det är ett brott mot principen om en konfessionsfri skola. Vi anser själva att staden inte ska subventionera religiös specialkost över huvud taget.

Men oavsett var man står i frågan borde man inse vikten av att i kommunens högsta demokratiska församling fattar beslut om gemensam policy i en så principiellt laddad fråga.

Därför vill vi i ett första steg ge stadens revisorer i uppdrag att utreda hur många barn och vuxna i vår verksamhet som idag serveras ritualslaktat kött eller religiöst välsignad kost. Utredningen ska också undersöka hur stor merkostnad detta medför kommunen. Om möjligt bör undersökningen också visa hur stor del av de totala kostnaderna som går till certifierings avgifter, samt vilka organisationer som utför certifieringen.

Därutöver vill vi också ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst välsignad kost ska hanteras i kommunala verksamheter där det kan finnas barn eller brukare som inte är religiöst eller av andra skäl.motiverade att äta religiös specialkost. Ur iktlinjerna ska framgå om det ska anses acceptabelt att religiös specialkost serveras till dessa grupper, utan uttryckligt tillstånd från brukaren eller barnens vårdnadshavare.

Medhänvisning till ovanstående yrkar  undertecknade:

– Att
ge kommunrevisionen i uppdrag att ta reda på hur många barn och vuxna som serveras ritualslaktat kött eller religiöst välsignad kost, och till vilkenkostnad.

– Att ge kommunstyrelsen i uppdragatt ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst välsignad kost ska hanteras i kommunala verksamheter där det kan finnas barn eller brukare sominte är religiöst motiverade att äta religiös specialkost.

 

______________________

______________________

______________________

Undertecknare 1

Undertecknare 2

Undertecknare 3″

Se även vargiveum

Forska om välfärdsarbete, rättsväsende och räddningstjänst

07s06-branddrag-686

 

Många poliser, ambulansförare, skolledare, lärare,  försäkringskasse,- sjukvårds- och socialvårdspersonal med flera som arbetar i invandrartäta utanförskapsområden kan inte öppet berätta vad de ser och hör för allmänheten eller minst av allt för medier.

Några modiga undantag är polisen Martin Marmgren och den rektor och polis i Malmö som kom till tals i Fox News 2007. Annars håller man tyst  om vad man sett inom dessa hårt arbetande yrkeskårer i  välfärdens frontlinjer för risk att anklagas för rasism och diskriminering.

Mitt förslag är att några ansvariga personer sätter upp en databas online dit alla berörda kan lägga in sina berättelser anonymt. Ett formulär för händelsen, taggar och egna kommentarer, annars så sakligt och sant som möjligt. Anonymitet måste garanteras så att inte databasen kan hackas, vilket ställer höga krav.

Resultatet efter ett år med kanske ett par tusen berättelser blir ett intressant forskningsmaterial för sociologer, kriminologer, jurister och medieforskare.

Jag är beredd att fronta ett sådant projekt men vilka forskare vågar ta i detta ?  Vill de som bidrar till databasen skriva in sina historier om de inte blir analyserade av något forskare och publiceras?

Jag vet inte men i vart fall bör detta förslag övervägas om det är realistiskt.

 

Tråd på Flashback om detta

 

SD Stockholms stads styrelseförslag koncenterar makten

 

SD sthlm

I huvudstaden ska hållas årsmöte i Sverigedemokraternas Stockholmsavdelning nästa söndag, den 1 mars. DN redogjorde för valberedningens förslag den 12/2 med bild på den nya riksbekante kandidaten Kent Ekeroth (fö skriven i Lund), så alla uppgifter är offentliga.

Men det intressanta i valberedningens förslag är inte personerna, utan vilka positioner de representerar. Enligt mig finns det tre huvudinvändningar mot förslaget, alldeles oavsett hur oförvitliga och behjärtansvärda människor de föreslagna kandidaterna är.

1. Maria Danielsson är fn gruppledare i stadsfullmäktige och ordförande i SD Stochholm.  Det är en ordning som  innebär att makt och information, befogenheter och resurser, koncentreras till en person, som samtidigt ska balansera två roller; den som vald och betald kommunpolitiker och den som vald ordförande i en ideell förening som sett till att hon blivit fått det ansvarsfulla uppdraget som gruppledare.

I ett aktiebolag skiljer man på styrelseordförande och verkställande direktör. I upplägget för SD Sthlm blir den verkställande i kommunala frågor, gruppledaren, och ledaren för den ideella politiska föreningen, samma person. Andra partier i Stockholms stad har inte detta  upplägg utan delar på makten och uppdragen.  Att dessutom föreslå  Martin Westmont  som vice ordförande innebär en ytterligare  kommunal maktkoncentration.

2.  Martin Westmont är anställd av Stockholms stad som politisk sekreterare för SD. Han är dessutom ledamot av stadsfullmäktige, en inte ovanlig ordning.

Men att göra en politisk tjänsteman till vice ordförande innebär att hans roll som beslutande förtroendevald i föreningen och hans roll som tjänsteman riskerar att blandas samman. En öppen diskussion om hans arbetsuppgifter kan inte föras i styrelsen, alldeles oavsett hur väl just Westmont sköter sig.

Bäst är att inte ha av partiet betalda tjänstemän i  ledande ansvarsställning, vilket omöjliggör även Jacob Hagnell som andre vice ordförande då han är avlönad av SDs riksorganisation.  Båda kan med fördel adjungeras eller ingå som ordinarie styrelseledamöter. Detsamma gäller Jenny Ribskog, politisk sekreterare som kandiderar.

3. Kommunalpolitik i all ära, men många väljer att engagera sig för en mängd andra frågor. Att ha ordförande och vice ordförande djupt engagerade i Stockholms stads frågor kan bli väl mycket kommunalt fokus.  Om Hagnell väljs till andre vice ordförande blir samtliga ledare för SD Stockholm kommunpolitiker.

Dessa invändningar är principiella och ska inte ses som kritik av personerna Danielsson, Westmont, Ribskog och Hagnell. De gör säkert ett bra arbete och mer därtill i övertid. Men att bygga in en maktkoncentration utan kontrollinstanser utanför en viss sfär, i detta fall den kommunala, är inte välbetänkt.

Risken är stor att hur goda och fina personer de föreslagna styrelseledamöterna är att information och makt hamnar i för få händer. Fem av sju föreslagna ledamöter är antingen politiskt tillsatta tjänstemän (3) eller heltidspolitiker (2 inkl Ekeroth).

Dessutom riskerar alla i ledningen bli totalt utarbetade av att axla så mycket ansvar, så av arbetsmiljöskäl är upplägget inte hälsosamt.

Årsmötet den 1 mars får avgöra.

#sjunnegate

11001765_10203852055569414_3017152832163036773_n

När jag berättade öppet i DN 14/2   om hur den SD-ägda webbtidningen Samtiden egentligen sköts trodde jag att ledningen för tidningen, Sverigedemokraternas partiledning och styrelsen för dotterbolaget Samtid och Framtid AB, skulle agera.

Men inget verkar  ha förändrats. Erik Almqvist styr fortfarande det redaktionella arbetet och den ansvarige utgivaren, dvs. undertecknad, har än mindre insyn i vad som publiceras.  Jag ingår inte i den redaktionella nätkommunikationen och har inte tillgång till webbpubliceringsverktyg nu heller.

Givetvis är det förståeligt att jag, som nu ställt till denna röra inför öppen ridå och dessutom i  politiskt korrekta Dagens Nyheter, som såväl på ledarplats som i nyheter baktalat och kritiserat SD, nu förs åt sidan. Men inget tyder på att den tilltänkte efterträdaren som ansvarig utgivare, den politiske redaktören Markus Jonsson, kommer få de befogenheter och verktyg som hans ansvar erfordrar. Noterar för övrigt att Jonsson redan nu gjorts till ansvarig utgivare på Samtiden.nu redan förra helgen, trots att hans ansökan ännu inte beviljats. Nåväl.

Min närmaste chef Martin Kinnunen har erbjudits att träffa mina fackliga företrädare från Journalistförbundet för att diskutera mina arbetsuppgifter, men inte visat något större intresse att lösa skyndsamt konflikten eftersom han skjutit upp mötestider. Inget tyder på att hans beslut angående redaktionsarbetet kommer att ändras, dvs. Erik Almqvist ska vara kvar och i realiteten styra tidningen. Vad jag ska syssla med är oklart eftersom jag nu är arbetsbefriad.

Erik Almqvists roll har varit uppenbar för alla inblandade från början. När DN släppte nyheten förra helgen skrev riksdagsledamoten Kent Ekeroth , ” Dagens icke-nyhet: Erik Almqvist är involverad i Samtiden *gäsp*” på Twitter .

Givetvis har detta varit känt eftersom Almqvist fick 3, 4 miljoner för att starta upp en webbtidning vid den s.k. järnrörsskandalen hösten 2012 (där Ekeroth filmade en arg och berusad Almqvist). Men förutom notoriska läsare av nätforumet Flashback har detta inte varit uppenbart för allmänheten förrän DN intervjuade mig.

För SDs ledning har dock Erik Almqvists ledarskap varit känt alltsedan jag intervjuades i december 2013 i Martin Kinnunen tillsammans med Mattias Karlsson. Några månader senare fick jag via Erik Almqvist kontakt med Karlssons flickvän Louise Thorn, som skulle skriva kulturhistoriska krönikor.

För att det inte ska råda några tvivel om Erik Almqvists ledning av Samtiden citerar jag ett mail från honom till Martin Kinnunen, Paula Bieler och mig från 6/10, 2014. Almqvist skrev:

”Utöver det har jag tolkat det som min roll att ta ett övergripande ansvar för att det redaktionella arbetet har rätt ramverk och verktyg för att fungera, samt att redaktionen verkar utifrån ägarens önskan om profilering och kvalitetskrav”

Paula Bieler, som förutom Martin Kinnunen ingår i styrelsen för Samtid och Framtid AB, bekräftade detta i DN 15/2    då hon sa att ”det tyvärr inte varit möjligt att låta Sjunnesson lägga sista handen vid texter och ta ansvaret för att publicera dem.”

Den som vill veta mer kan läsa DNs reportage från 14/2 om Almqvists roll.

Vad som har tillkommit runt Samtiden sedan DNs skriverier är att upplägget med min roll som ansvarig utgivare utan befogenheter vara olagligt. Tryckfrihetsexperten Nils Funcke skrev i Expressen 17/2  :

”Sjunnesson verkar efter vad som framkom i lördagens DN ha tillsatts för skens skull. En roll som tydligen till sist blev för påfrestande för honom. Om fjärrstyrningen från Ungern också inneburit att artiklar publicerats mot hans vilja torde ägaren till Samtid och Framtid AB, Martin Kinnunen, vara ett hårsmån från att bli föremål för JK:s tillsyn”.

En anmälan angående det bedrägliga uppdraget som ansvarig utgivare för Samtiden är nu inskickad till (SvD 18/2) Justitiekanslern huruvida brott mot Yttrandefrihetsgrundlagen föreligger. Om ett brott någon gång har skett angående Samtiden mot att ansvarig utgivare inte har ”befogenhet att utöva tillsyn över framställningens offentliggörande” (4 kap 3 §) är det sedan jag som ansvarig utgivare nyligen avfördes från alla kommunikations- och publiceringssystem.

Som om detta inte räckte har Erik Almqvist spridit förståelse för den ryske presidenten Putins geopolitik, inte bara via Samtiden, utan även på sin officiella Facebook-sida och på Twitter.

EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) skrev den 30/1 i Expressen  om hans ryssvänliga ställningstaganden:

”Partiets tidigare ekonomiskpolitiska talesperson Erik Almqvist, som för all del inte längre är medlem men knappast heller paria i partiets ögon, uppträder på microbloggen Twitter som kanske Putins mest ihärdiga svenska försvarare.

Även på EU- bloggen uppmärksammades Erik Almqvists ”putinism” på Twitter, något som Almqvist försökt radera men bloggaren Patrik Oksanen hann ta en skärmdump.

Att ha en osynlig redaktionschef i Ungern som under pseudonymen ”Johan Lindberg” leder arbetet på en svensk redaktion och som dessutom gärna lierar sig med Victor Orbans och Vladimir Putins idéer är otillständigt för ett svenskt riksdagsparti. Nästa redaktionsmöte, det första där alla anställda ska samlas från Malmö, Linköping och Stockholm, ska hållas i Budapest.

I ett politiskt skede när flera Allianspartier har lagt invandringspolitiska förslag i SDs riktning, opinionsmätningarna rusar i höjden och regeringen överväger att bekämpa islamistisk terrorism med de metoder som SD förgäves föreslagit i riksdagen, är inte detta debacle runt partiets webbtidning Samtiden och bolaget Samtid och Framtid, något som ledningen borde behöva ägna sig åt. Jag önskar själv att ansvariga agerat i tid så att jag slapp gå till DN för att vädra den smutsiga byken, men det fanns inget val efter ett halvårs uppmaningar till ledningen för Samtiden och SD.

Ute i landet hör medlemmar av sig till mig via sociala medier och telefon, de flesta förvånade, några förbannade på mig men också förstående. De klagar själva på maktmissbruk och toppstyrning i sina distrikt och från Stockholm. SD- Stockholms öppna gräl visar hur illa det kan se ut (DN 17/2  och Expressen 16/2 ).

Jag kan givetvis inte agera å missnöjda medlemmars vägnar, men mitt utspel har satt igång en rörelse av besvikna Sverigedemokrater. Det handlar inte om ideologi och politik, utan som i fallet med Samtiden, om organisation och ledarskap. SD växer snabbt och de nya f.d. Alliansväljarna som valde SD 2014 vill inte se ett nytt parti falla ihop som Ny Demokrati. De vill ha ordning och reda och f.d. socialdemokratiska väljare likaså.

Med ett skatteåtal (DN 10 /2  mot Samtid och Framtid AB på halsen, en åtalsanmälan om grundlagsbrott för att ha en bulvan som ansvarig utgivare och ett öppet gräl  om Samtiden, ger jag tillträdande partisekreterare Richard Jomshof och vikarierande partiledare Mattias Karlsson några råd:

 

  • Avför Erik Almqvist från alla redaktionella uppdrag och helst från Samtiden överhuvudtaget. Ersätt honom med en webbtekniker och ta hans sista 10 månader som SD redan har betalt honom för, i anspråk på riksdagskansliet. Han är duktig på ekonomi och IT.
  • Ge den ansvarige utgivaren full befogenhet.
  • Byt ut ledningen för Samtid och Framtid AB och se till att den nya ledningen träffar redaktionen regelbundet, upprättar en plan och tar ansvar.
  • Dra ned antal anställda och lokalisera dem till Stockholm
  •  Återuppta avtalet med TT för att få in nyhetsbevakning
  • Ordna en riktig prenumerationstjänst

 

 

 

Irländska asfaltligor

asfalt

De kringresande ligor från Irland som bedrar och låtsats utföra asfaltbeläggningar kartläggs nu noga i minst fyra Facebook-grupper. Polisen avråder från att anlita hantverkarna och välkomnar tips från allmänheten. Även via internet.

-Naturligtvis uppskattar vi att allmänheten engagerar sig och tipsar oss, säger Fredrik Kärrholm, presstalesman vid Rikspolisstyrelsen som uttalar sig allmänt och inte specifikt i denna fråga.

-Sker informationsinsamling och tips till oss på rätt sätt är vi glada, men man ska veta att även med allmänhetens goda intentioner kan polisarbetet försvåras. Till exempel om felaktig information sprids.

Av Datainspektionens hemsida framgår att så länge hemsidor och sociala medier inte innehåller personuppgifter inklusive fotografier på personer så är Facebook-grupper som dessa lagliga.

De fyra Facebook-grupperna dokumenterar de resande asfaltläggarnas rörelser och händelser. Samma uppgifter förekommer i medierna men med FB grupperna samlas detaljer samman. Ligorna stannar till vid villaområden och är påstridiga med att erbjuda asfaltläggning och andra enklare arbeten. När de fått förskott sticker de eller efter halvfärdigt halvdant jobb. Även om man inte beställt något jobb kan de kliva in och börja gräva upp trädgården eller lägga upp sand och asfalt på tomten för att sedan hota och ta betalt.

I Facebook-grupperna visas bilder på fordon och husvagnar, kvarlämnat skräp och annat från Uppland, Västmanland och i synnerhet från Göteborgstrakten. Personerna bakom informationen om ligorna skriver även om hur personal vid bensinstationen blivit hotade efter utebliven betalning, bråk och om springnotor från uterestauranger. Man tipsar den lokala polisen och Kronofogden vilken är den instans som kan få bort olagliga husvagnsuppställningar och camping. Polisen kallas in för att bistå vid avhysning.

Ibland går det hett till. Den 9 juni i år drevs de irländska asfaltsläggarna bort från Partille av ett femtiotal personer beväpnade med tillhyggen. Vid andra tillfällen nu i sommar hotades boende (se Expressen) att deras huvuden skulle skäras, medan en krogägare attackerades med en machete uppger GT

För några år sedan avslöjade brittiska och svenska polisspaningar hur trafiken med dessa kringresande hemlösa irländare fungerar. Denna folkgrupp på Irland på 120 000 personer kallas travellers och består av minoritetsgruppen minciers, ofta felaktigt förväxlade med romer. De har sitt eget språk och egna rättigheter i engelsk lagstiftning uppger SvD.

2011 avslöjades ett slaveriliknande system där andra utsatta hemlösa personer rekryteras till gruppen som sedan utnyttjade dem för hårt arbete och burade in dem. I ett uppmärksammat fall samma år med handel med noshörningshorn vid Bukowskis auktionshus i Stockholm greps flera personer med anknytning till gruppen skrev Expressen.

För de engagerade svenskarna i Facebook-grupperna är dock frågor om skydd för allemansrätten, natur och mot bedrägerier och hot mer angelägna än stulna noshörningshorn.

”36 hours in Stockholm, yeah”

NYT sthlm

Vad man som välbärgad amerikansk turist kan göra på 36 timmar i Stockholm berättades i New York Times i somras under rubriken ”36 hours in Stockholm”.

Starta på några Östermalmscaféer och sedan till några Norrtullsgallerier med Sven-Harrys Konstmuseum intill i Vasaparken, lyssna på Kents melankoliska låter på trendkrogen Lilla Ego för att sedan ta en drink på det HBTQ vänliga Häcktet på Söder.

Nästa dag kan med fördel spenderas på en skärgårdsutflykt till den nya konsthallen Artipelag och kryssa tillbaka för lite ”fika fun” på innefiket Johan & Nyström vid Södra Station. SoFo- shopping på Söder ett måste, sedan mat på Gastrologik med bakfickan Speceriet och en helkväll bland barerna i Gamla Stan.

Slutligen tar betar man av Hornstull, Djurgården och Hammarby Sjöstad. Kanske något för svenskarna att pröva också.

Svensk barnomsorg beundras tyvärr av progressiva amerikaner: ”I’m Insanely Jealous of Sweden’s Work-Family Policies. You Should Be, Too”

working_mom_art

Vår långa och lagliga föräldraledighet möjliggör för kvinnor och män att både jobba och ha småbarn skriver Jonahtan Cohn i en hyllningsartikel i New Republic den 22 juni, 2014. Men kanske skulle han nyansera berömmet något för det finns risker han inte känner till.

Under rubriken ”I’m Insanely Jealous of Sweden’s Work-Family Policies. You Should Be, Too” radar New Republic skribenten upp fördelarna:

16 månaders betald föräldraledighet, subventionerad barnomsorg och barnahälsavård, sex timmars arbetsdag upp till barnet fyller 8 år .

Han berättar vidare att han ska delta i en familjepolitisk debatt i Vita Huset i veckan, men har inga förhoppningar om att president Obama kommer föreslå något liknande de svenska reformerna. Hillary Clinton sade nyligen att Kongressens republikanska majoritet är inte redo för dessa ingrepp i familjelivet.

INTE REDO

Men det är inte bara republikaner som skulle vara avogt inställda till statligt garanterad föräldraledighet och kommunala förskolor. Även demokrater skulle tveka inför de höga skatter som svenskar villigt betalar, över hälften av inkomsten.

Varför Sverige lyckas med barnomsorgen trots de höga skatterna och de höga kostnaderna är för att landet tjänar ekonomiskt på systemet hävdar artikelförfattaren. Han citerar Nobelpristageren James Heckmans ekonomiska forskning som visar att förskolevistelse ger bättre skolresultat senare. Samhället får tillbaka sju gånger insatsen på varje investering i barnomsorg eftersom färre hamnar i fängelse, skolmisslyckande och så vidare.

Men det är inte bara svensk förskola som fascinerar amerikaner. Den betalda föräldraledigheten låter svenskarna vara hemma för att ta hand om sina barn den första viktiga tiden, vilket ger barnen en bättre start än i USA där ingen ledighet garanteras av arbetsgivare eller stat, unikt bland OECD länder.

Invändningar man möter i USA mot betald föräldraledighet är att vikarier kan bli svåra att hitta och att systemet är för dyrt. Men det verkar inte stämma med hur framgångsrika företagsledare resonerar som de i Fortune 500 gruppen hävdar Jonathan Cohn. Framsynta företagsledare ser hellre att (kvinnliga) anställda tar ordentligt ledigt för att ersättas av kompenta vikarier på årsbasis. Google har nu gått i bräschen för att ge än mer betald föräldraledighet för sin personal.

Genom att erbjuda bra villkor stannar nyblivna mammor på arbetsplatsen vilket inte innebär nyanställningar. Företagare tjänar alltså på arrangemang som det svenska systemet. Idag har kvinnor mer kompetens än tidigare vilket gör dem än mer värdefulla på arbetsplatsen. Här hemma har debattören Nima Sananjadi och statsvetaren Bo Rothstein uppmärksammat fenomenet med att dagens karriärkvinnor går om männen i löner.

NACKDELAR

Jonathan Cohns hyllning till den svenska föräldraförsäkringen och förskolan är smickrande men han utesluter vissa nackdelar. I Sverige går 85 procent av alla barn under tre år i förskola minst sex timmar per dag. Ja, det första året är nästan alla barn hemma på heltid, men redan vid det andra året börjar de skolas in i stora barngrupper. 20 procent av alla småbarn går i grupper med över 21 barn,en en tredubbling sedan 2003 då maxtaxan infördes. Denna innebär att ingen högre avgift tas ut ju längre barnen vistas i förskolan, vilket föräldrar inte låter bli att utnyttja.

Vistelsetider för små barn är i genomsnitt 30 timmar per vecka men för 25 procent av ett- och tvååringar gäller mer än 36 timmar. 13 procent av alla småbarn vistas mer än 40 timmar per vecka på förskolan.

Det innebär att cirka 16 000 barn varje år under tre år vistas lika lång tid som vuxna gör på sina arbetsplatser, vilket kan innebära påfrestningar för barn med många riskfaktorer. Barn med annat modersmål än svenska utgör 20 procent av alla barn i förskola vilket ställer extra krav på personal, organisation och gruppstorlekar.

Förskolan kan upptäcka utsatta barns situation, men också förvärra deras problem genom långa vistelsetider tidigt i dåliga förskolor. Tyvärr finns heller inte den bäst utbildade personalen i de mest utsatta områdena. Det betyder att förskolevistelsen i sig kan leda till problem om barnen är där från tidiga år, länge, med dåligt utbildad personal och från socio-ekonomiskt svaga familjer.

FORSKNING FRÅN USA

Intressant nog så är det forskare i USA som har undersökt effekterna av att sätta in små barn under tre år i barnomsorg. Artikelförfattaren Jonathan Cohn nämnde James Heckmans forskning som visar på fördelar för förskolebarn senare i skolan, men han undvek att ta upp den stora NICHD studien som följde ett tusen barn från 1990 till idag. Förskola, skola, brottslighet, hälsa, familjeliv med mera kartlades.

Denna studie styrker att barn som går i förskola får något bättre betyg än hemmabarn, men de är också oroligare och hamnar oftare i bråk. Bra kognitiva färdigheter, sämre socio-emotionella.

Folkhälsoinstitutet gjorde en forskningsöversikt 2009 för att ta reda på vad NICHD studien och andra liknande internationella studier visade om hälsa och lärande hos riktigt små föreskolebarn. Samma sak konstaterades: Ja, förskola är bra för att få barn att lära sig räkna och prata, men om de lär sig att umgås socialt och uttrycka sina känslor är oklart.

Några svenska studier på hur små förskolebarn mår har inte gjorts sedan 1995. Tur att USA har studier vi kan dra nytta av. Att de beundrar vårt system får vi leva med. Själva vet vi inte vilka risker vi tar med att föra in nästan alla barn under tre år i stora barngrupper under längre tid. Se min forskningsöversikt över svensk förskolepedagogik och aktuella rön.

Konsten att vara invandrare

konsten-att-vara-invandrare

Den polska geologen Andrzej Olkeiwicz flydde som 19-åring först till Danmark och sedan Sverige 1957. Efter sin pensionering från KTH på 2000-talet skrev han boken Konsten att vara invandrare som han gav ut på eget förlag, www.konstenattvarainvandrare.se

Boken är en handbok i vad det innebär att lämna sitt hemland för ett annat land. Olkeiwicz menar att livet är ungefär likadant överallt. Han har förutom Polen och Sverige också bott i Saudiarabien och Abu Dhabi. Inte ens om man har gott om pengar blir man en del av det nya landet skriver han och ger exempel från det framgångsrika paret Per och Christina Gyllenhammars engelska tillvaro.

Immigrantfrustration, rådet att ta seden dit man kommer och olika handlingsmönster hos invandrare och mottagarbefolkningen analyseras och kommenteras dels personligt, dels utifrån en stor beläsenhet (inte bara exilpolackerna Gombrowicz och Kapuscinski).

Olkeiwicz säger egentligen inte så mycket om svenskarna utan boken är precis vad den utger sig för att vara, en handbok i konsten att flytta till och bygga ett nytt liv i ett främmande land på gott och ont. Om Migrationsverket skulle översätta denna bok till de större invandrarspråken istället för allt annat välmenande men menlöst material skulle de nyanlända få läsa detta råd från en invandrare som bott över 50 år i Sverige:

* Acceptera att du bor i ett främmande land.

* Känn dig inte underlägsen värdfolket och skäms inte.

* Känn dig inte överlägsen värdfolket och skryt inte.

* Se dig som en jämlike och betrakta alla som jämlikar oavsett ursprung, nationalitet, etnisk tillhörighet och religion.

* Underkastelse och högfärd är två sidor av samma mynt. Gör dig av med båda. Det är lättare att leva då.

* Acceptera att det finns vissa saker i det nya landet som du inte har det minsta inflytande över: de inföddas närvaro, landets språk, historia, traditioner, kultur, geografi och klimat. Det är meningslöst att klaga på sådant du ändå inte kan förändra.

* Efter att du har bott ett antal år i det nya landet är det dags att sluta förvånas över att att värdfolket är annorlunda – du är också annorlunda.

* Om någon handlar orätt mot dig – klandra individen som gjorde det, inte hela gruppen.
* Sluta att klassificera allt som är annorlunda i termer av bättre/ sämre.

* När du inte lyckas uppnå något du strävat efter – övertolka inte, skyll inte på ditt utlänningskap, allt är inte diskriminering.

* Om du drabbas av diskriminering: Odla aldrig ”jag är ett offer” – känslan. Det leder bara till uppgivenhet och passivitet.

* Acceptera inte att infödda är medlidsamma eller betraktar dig som ett offer bara för att du är utlänning.

* Att du är annorlunda kan vara en tillgång. Låt dig inte begränsas av det och låt det heller inte vara en ursäkt för att inte ta dig fram.

* Gå inte in i fällan att vara exotisk. Det avskiljer dig från gemenskapen och understrykter ditt främlingskap.

* Du behöver inte vara duktigare och kunnigare än de infödda. Det räcker att du är duktig och kunnig.

* Se dig som en del av samhället.

Dessa råd kan med fördel även läsas av de som fött i landet av utlandsfödda föräldrar och använder denna bakgrund för att vinna fördelar. Själv har jag anordnat ett föredrag med honom vid Internationellt Kulturcentrum, Studieförbundet Vuxenskolan. Rekommenderas

Praktiska lösningar men politiskt omöjliga

Tiggare 1

Skoputsarlåda, värde 900 kr. Kan säkert inbringa en tusenlapp per dag i skoputsning. Skattefritt.

Sverige är ett land uppbyggt att praktiska människor. Ingenjörer, barnmorskor, bönder, verkstadsfolk och uppfinnare. Teorier och krångel ligger inte för oss. Men de praktiska svenskarna har på senare år satt hinder för sig själva genom att införa byråkratiska regler för allt – även för att få nyanlända bidragstagare, hemlösa och tiggare att försörja sig.

Marie Söderqvist, vd för Livsmedelsföretagen, sportfanatiker och krönikör i Expressen, berättade nyligen vid en offentlig debatt på Timbro den 19 november hur hon gått bet på att fixa jobb till arbetslösa invandrare.

Hon hade blivit uppringd av en tjänsteman vid före detta integrationsminister Erik Ullenhags avdelning vid Arbetsmarknadsdepartementet. Tjänstemannen sa till henne:
-Ni i livsmedelsbranschen har en massa bär som måste plockas eller hur ? Och vi har en massa tiggare i Stockholm. Kan vi inte para ihop dem?

Okej sa livsmedelschefen Marie Söderqvist och lovade återkomma efter att hon hade tittat i relevant arbetsrättslagstiftning. Efter en kvart hördes de av och konstaterade att området var genomreglerat av politik och byråkrati.

Själv gjorde jag samma erfarenhet i våras då jag for runt med en skoputsarlåda bland sociala hjälpprojekt för tiggare och hemlösa. Min tanke var att de skulle nappa på förslaget att köpa in och hyra ut skoputsarlådor till tiggarna. I Stockholm finns nämligen inga skoputsare, vilket är ovanligt i en storstad. I Paris, New Delhi, New York och Berlin finns skoputsare som gör ett hederligt jobb och tjänar pengar och får respekt. Icke så här och i andra svenska städer förmodar jag.

Jag besökte Stadsmissionen, Filadelfiakyrkan och kommunens enhet för hemlösa. Bra idé men hur ska man göra med skatt och avgifter för tiggarnas inkomster sa de. Stadsmissionens direktor Maria Markovits hade samma invändningar när jag träffade henne vid en konferens om projektet Crossroads som riktar sig mot tiggare och hemlösa, se Samtiden.

Så försvinner goda idéer som i vilket land som helst hade lett till att kapabla tiggare hade kunnat försörjt sig själva. Vi som är ett så praktiskt folk, kan vi inte bara låta folk försörja sig?

Utred den nya svenska rättsrötan

RG1

9

RG2

Vad händer med uppgifter på internet när de används i politiska och tveksamma syften? Vilka samarbeten finns mellan etablerade medier, extrema vänstergrupper, forskare och politiska grupperingar? Jag ska försöka kartlägga några spår som leder tillbaka ett par decennier men först berätta om de senaste dagarnas händelser av betydelse för landet. Denna bloggpost har redan fått en reaktion från Henrik Alexandersson.

Som webbtidningen Samtiden berättade förra veckan så uppstod en diskussion om avslöjandet av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons spelande på nätkasino. Vissa av Åkessons meningsmotståndare som Carl Bildt och Maria Wetterstrand ansåg det vara en privatsak och att Ekots tillgång till uppgifter om riksdagsledamöters kontoutdrag var tveksam. Att uppgifterna släpptes till Sveriges Radios Dagens Eko två timmar innan den sista och avgörande debatten i SVT var ingen slump är nog alla överens om. Men vilka låg bakom?

TWITTER

På måndagen 15 september ringde en reporter från Eko-redaktionen mig och undrade om jag visste något om källorna bakom uppgifterna om Jimmie Åkessons spelande. Jag hade skrivit på twitter att möjligen fanns förbindelser mellan det Maltabaserade och Bonnierägda spelbolaget Bertil.com och Bonnierägda Expressens etablerade samarbete med vänsteraktivisterna Researchgruppen, vilka kanske läckt till Sverige Radios Eko-redaktion. Mitt obetydliga medieskvaller föranledde alltså efterforskning från landets ledande nyhetsredaktion och ned till minsta twittrande redaktör. Jag blev så paff när Ekot ringde att jag inte kom för mig att undra vad i hela friden de hade att göra med mina privata funderingar på twitter.

Men det räckte inte med det.

Dagen efter, tisdag 16 september, får jag ett Facebook – meddelande från en god och pålitlig vän som jag träffat många gånger i verkligheten. Han har en chefsposition inom medier och kommunikation i huvudstaden och skriver:

”Jag har andrahandsinformation på att SR just nu ringer runt och försöker få tag på information ifrån ett spelbolag om Jimmys spelande. De vill ha detaljer ifrån någon på insidan. Min gamla kollega har blivit uppringd och erbjudits pengar för att läcka information.”

Jag frågade häpet om det är fråga om mutor vilket han bekräftar.

Samma dag tisdag 16 september uppstod en diskussion på Flashback där någon hävdade att Researchgruppens egen databas har hackats, en bitvis surrig diskussion som jag inte följde och inte satte i samband med Ekots märkliga efterforskningar, muterbjudande och samtal med mig.

Så onsdag 17 september fick jag ett twitter meddelande som verkligen satte igång funderingar om vilka som ligger bakom hemliga aktivistnätverk och staten. Mathias Wåg som arbetar på Researchgruppen, skriver angående deras arbetsmetoder:

”Dessutom har ju vid flera tillfällen polisen vänt sig till oss och bett oss identifiera hatare som de gått bet på ; ) ”

Se skärmdump ovan

Polisen vänder sig alltså enligt Wåg till en grupp individer som tagit till sin uppgift att publicera uppgifter om de privatpersoner vars uttalanden man ogillar. Om man som nätanvändare och ansvarsfull medborgare stöter på kränkande uttalanden i skrift så ska dessa uppgifter vidarebefordras till polisen och ansvariga myndigheter, men nu verkar kommunikationen ske i omvänd riktning.

Om polisen vänder sig till Researchgruppen för att få stöd betyder detta att dessa aktivister fått stort förtroende från myndigheter efter sina avslöjanden tillsammans med Expressen förra året. En digital tuppkam verkade ha rest sig än högre på grund av Researchgruppens händelser den senaste veckan och ledde kanske till att den twittrande Mathias Wåg inte tänkte sig för utan skröt för hela Sverige, nåja mina 1198 följare, vilka samarbeten Researchgruppen har med polisen.

HACK

De senaste veckornas mediehändelse som jag syftar på var att Researchgruppen hade gått ut med att de hade hackat det fria nätforumet Flashbacks hela databas. Researchgruppen skrev:

”Folk som ägnar sig åt att kränka andra kan ha rimlig anledning att känna oro, det medges”.
Se skärmdump ovan

Detta anonyma hot mot Flashbacks 100 000-tals anonyma användare tillbakavisades av Flashback i Dagens Media , men då hade flera medier hakat på och börjat kritisera den uppburna Researchgruppen, vilket var lite märkligt eftersom de hade belönats med föreningen Grävande Journalisters pris Guldspaden i mars 2014.

Nu några månader senare var inte alla journalister lika glada åt ett nytt iscensatt drev mot oliktänkande från kvällstidningar som samarbetade med dömda våldsbrottslingar som Researchgruppens Martin Fredriksson, styrelseledamot i Piscatus och ansvarig utgivare för Researchgruppens hemsida http://www.research.nu . Gruppen består av vänsteraktivister med kontakter såväl med Robert Aschbergs bolag Piscatus som Expressen och det våldsamma vänsternätverket AFA (Anti-Fascistisk Aktion), vilket Mathias Wåg har berättat öppet i ett debattinlägg i SVT Opinion.

Ledarskribenten Susanna Birgersson skrev nyligen i Dagens Nyheter apropå Researchgruppens intrång i Flashback i att detta tilltag verkligen var tveksamt, medan Piratpartisten Anna Troberg gick vidare och kallade Researchgruppen för ett ”glorifierat medborgargarde”.

Tonen mot Researchgruppen denna gång var alltså betydligt skarpare än när de hängde ut privatpersoner i Expressen hösten 2013. Ledarskribenten Marika Formgren var då en ganska ensam kritiker. En uthängd person, docent Jim Olsson, försökte i mars 2014 få Justitiekanslern att ta upp Expressens behandling av honom men förgäves. Inte tillräckligt angeläget för allmänheten ansåg JK.

REVOLUTIONÄRA JOURNALISTER

Anledningen till att grupper som Researchgruppen och liknande vänsteraktivistiska nätverk har sådant inflytande i medier och myndigheter är att svenska journalister och forskare hellre ser sig som aktivister och ideologer än neutrala granskare och objektiva vetenskapsmän. Aktivisterna kan regera utan kontroll.

På senare år har ett par ledande journalister försökt diskutera den övervikt den svenska journalistkåren har för åsikter ganska långt till vänster. Expressens Niklas Svensson och SVT:s Magnus Sandelin debatterade detta i TV4 2009, men den stora interna kritiken kom efter SVT:s Uppdrag Gransknings inslag om vänstervåldet i maj 2014.

I den chatt som SVT anordnade på sin hemsida efter sändningen svarar programledarna Janne Josefsson och Ola Sandstig på tittarnas frågor. Här är några axplock:

(UG = Uppdrag Granskning, RF= Revolutionära Fronten)

” Lasse: Utmärkt nyanserat reportage i dagens UG. Samtidigt väldigt skrämmande att se hur bred acceptans det verkar finnas för dessa värderingar att det vänsterextrema våldet är accepterat eftersom det riktar sig mot högerextremismen.

UG – Janne Josefsson, SVT: Jo, det är ju ingen tvekan att bland ett visst etablissemang finns en stor förståelse för dessa politiska grupper på vänsterkanten. Just därför är det inte mindre viktigt för oss att granska den autonoma vänstern.”

”Steve: Har ni fått några beska kommentarer från journalister om att ni skulle visa ”Det goda våldet”?
UG – Janne Josefsson, SVT: Ja, bland journalister jag mött även inom SVT finns det dom som tycker att vi är fel ute och som har stor förståelse för att RF står för något gott.”

”Dan: Stämmer det att det finns kopplingar mellan Robert Aschberg, Expo, Researchgruppen och Revolutionära Fronten/AFA?
UG – Ola Sandstig, SVT: Inte RF vad jag vet. Däremot är Researchgruppen sprungen ur AFA och de är gamla AFAiter som jobbar där. Det verkar som en av dem fortfarande stödjer AFA”

”Tybbe: Du säger att journalister ser mellan fingrarna när det gäller vänstervåld. Är media då en del av problemet med vänstervåld.
UG – Janne Josefsson, SVT : Det är klart att medias bild av vad som händer i Sverige är helt avgörande av vilken bild allmänheten får av det som händer. Min uppfattning är att media alltför lite har uppmärksammat våldet vänsterifrån. ”

Vänstergruppen Revolutionära Fronten är våldsamma vilket visades i SVT:s inslag, men likväl kan ledande lokala socialdemokrater som Jonathan Nilsson, ordförande i SSU Hofors och ledamot i kommunens socialnämnd, visa sitt gillande av våldsverkarna i RF på Facebook.

Andra autonoma vänstergrupper som ”365 dagar” har under de senaste åren hotat flera politiker inklusive socialdemokrater, vilket rapporterades i Svenska Dagbladet nyligen. Vilka kopplingar som finns mellan AFA, RF, Researchgruppen, och kanske även den välrenommerade stiftelsen Expo dit före detta vänsteraktivister sökt sig, är inget medierna vill gräva i. Bloggare som Expomakt försökte men verkar ha gett upp. Researchgruppen har fri lejd in i alla medier, myndigheter, maktcentra.

REVOLUTIONÄRA AKADEMIKER

En av de som intervjuades i Uppdrag Gransknings inslag om det ”goda vänstervåldet” av Janne Josefsson var sociologen Magnus Wennerhag vid Södertörns Högskola. Han hade samma vår 2014 skrivit ett debattinlägg i Dagens Nyheter tillsammans med likasinnade vänsterinriktade kollegor och forskare från Göteborgs universitet om att se mellan fingrarna med våldsvänstern eftersom dessa ville ha mer demokrati. De skrev:

”Detta gäller främst den i utredningen utpekade ’autonoma vänstern’, vars ideologi präglas av krav på mer demokrati och bättre villkor för underordnade grupper som invandrare, kvinnor och HBTQ-personer. Vari ligger det demokratipedagogiska att myndighetspersoner behandlar ungdomar som vill ha stärkta rättigheter för dessa grupper, eller vill att fler samhällssfärer ska demokratiseras, som ett potentiellt extremisthot?”

Ja, det ”demokratipedagogiska” kan vara att inte störa andras mötesfrihet, att inte hänga ut personers privatliv, besöka dem vid arbetsplatser och deras barn på daghem och skola, kasta in brinnande föremål i brevinkast och så vidare. Min bloggpost om detta.

I samtalet med Janne Josefsson kunde inte Magnus Wennerhag förklara sitt försvar för våldshandlingar, men han försökte framstå som en god vänsterakademiker, filosofie doktor vid Södertörns högskola.

Det var ingen slump att Janne Josefsson fick bege sig till denna relativt nya och så kallat ”spännande” mångkulturella högskola söder om Stockholm. Där finns sedan länge en förståelse för extrema vänsterhållningar.

I maj 2008 bjöds den italienske autonome marxisten och före detta fången Toni Negri till Stockholm för ett öppet samtal med Fredrika Spindler, filosof vid Södertörns högskola, och Stefan Jonsson, tidigare kulturredaktör vid DN och numera professor. Den politiske filosofen Negri som var aktiv på 1970-talet i Autonomia rörelsen i Italien dömdes 1979 till 30 års fängelse för att ha stött vänsterterrorism. Hans verk studeras i Sverige främst vid Södertörn och Fredrika Spindler med flera vänsterakademiker som Stefan Jonsson är hans många propagandister.

Några år senare, 2011, var det dags igen för ännu ett besök vid Södertörn av en dömd revolutionär, den palestinska flygkaparen Leila Khaled. Hon talade då förutom vid Södertörns Högskola även vid statsunderstödda Konsthall C , statliga Konstnärsnämndens enhet IASPIS, vid syndikalisternas och det stalinistiska Kommunistiska Partiets torgmöten samt en helkväll på socialdemokraternas ABF-hus tillsammans med, givetvis, Dror Feiler!

Kulturdebattören Johan Lundberg skrev i Expressen och redaktören och riksdagsledamoten (V) Ali Esbati på sin blogg utifrån var sitt perspektiv om besöket av denna kapare som dödat en oskyldig israel 1970 vilket hon inte ångrade.

Förutom ett öppet stöd för politiskt motiverat våld bland akademiker vid Södertörns högskola finns liknande nätverk vid Göteborgs universitet. Lektor Stellan Vinthagen är en vänsteraktivistisk akademiker som ligger bakom forskargruppen, eller ska man kalla det aktivistnätverket, Resistance Studies. Vid Göteborgs universitet finns även professor Ove Sernhede som hade full förståelse för upploppet i Husby våren 2013 i ett inlägg i SvD och så vidare och vidare vid landets humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter och redaktioner som Johan Lundberg visade i sin fina bok Ljusets fiender 2013.

KOMISKA FIGURER

Möjligen är de svenska revolutionära journalisterna och akademikerna mer komiska i sin sammanblandning av sina roller som nyktra rapportörer från fältet å ena sidan, och som engagerade godhjärtade aktivister å den andra.

Reportern som privatdetektiv är en klassisk figur i populärkulturen. Han, för det är nästan alltid en ung man, avslöjar skumrask och lämnar rapporter till sin tidning samtidigt som han ger dem till polisen. Han är inte anställd av polisen men samarbetar. Förr fanns de exemplariska seriefigurerna Tintin och Stålmannen som ryckte ut för att göra stordåd och upprätthålla heder och rättvisa när han inte var den blyge reportern Clark Kent.

Dessa mer oskyldiga litterära sammanblandningar har idag ersatts av självutnämnda ideologiskt drivna aktivist-journalister som Millenium-trilogins världsberömda Lisbeth Sallander och ikael Blomkvist, redaktionsmedlemmar på Millenium, tidskrift för grävande journalistik (vars förebild är deckarförfattaren Stieg Larssons arbetsplats, den antirasistiska tidningen Expos redaktion). ”Alla tjejer vill var som Lisbeth, alla killar som Mikael” – verkar de infantila aktivistjournalisterna intala sig och varann. Fienden är alltid höger, de goda vänster.

De är våldsamma mot sina motståndare, använder digitala och olagliga metoder för att avslöja sina fiender, liksom de aktivistnätverk som nämnts i denna artikel. Dessa fiktiva vänsterpolitiska aktivist-journalister liksom antagligen Stieg Larsson själv har hämtat inspiration från de grånade vänsterhjältarna från 1970-talets journalistik, i första hand Jan Guillou. Som anställd reporter på den maoistiska tidningen Folket i Bild/Kulturfront avslöjade han och Peter Bratt den hemliga säkerhetsenheten IB. Han sågs som ett ideal av aktivist och journalist, socialist och jurist (utan examen dock). Med tiden skulle även hans livs största scoop ifrågasättas, se Lena Breitners blogg, men för majoriteten av dagens journalistaktivister är den aristokratiske socialisten Jan Guillou ett föredöme. Guillou finns på riktigt så vi återvänder till verkligheten för en avslutande reflexion.

FÖRSLAG

För att komma tillrätta med vilka uppgifter som cirkulerar mellan redaktioner, myndigheter, polisväsendet och forskning bör en utredning tillsättas av riksdagen, så snart den har samlats. I dess direktiv måste framgå hur demokratin ska säkras mot självutnämnda redaktionella och internetbaserade politiskt drivna frikårer. De uppgifter om samröre mellan polisen och Researchgruppen som Mathias Wåg twittrade om igår borde vara första nyhet i alla medier och leda till en utredning av det slag jag föreslår. Medan man tar sig an detta kan även Ekots luskande efter källor och erbjudande av mutor undersökas närmare. Något är ruttet i det svenska samhället och vi har nog bara känt den första lukten av vad som kan vara en ny odemokratisk vänster med annan stil och nya metoder men annars samma gamla vänstervåld som tidigare. Öppna och vädra den nya svenska rättsrötan !

Jan Sjunnesson